แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - teareborn

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
31

กรุ๊ปบุคคลคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรค

 • คนที่มีภูมิต้านทานต่ำ ที่พบได้บ่อยคือคนป่วยโรคภูมิคุมกันบกพร่อง (ได้โอกาสเป็นวัณโรคในตลอดช่วงชีวิตถึงปริมาณร้อยละ 50 หรือมากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี) โรคเบาหวาน ไตวาย คนที่รับประทานยาสตีรอยด์นานๆหรือใช้ยาเคมีบรรเทา ผู้เจ็บป่วยติดเชื้อบางประเภท (อย่างเช่น ฝึกหัด ไอกรน ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ) คนที่ตรากตรำงานหนักหรือมีความเครียดสูง
 • ผู้ติดสิ่งเสพติดหรือแอลกอฮอล์
 • ผู้ที่มีภาวะไม่ได้กินอาหาร คนเร่ร่อน
 • คนที่อยู่ในสถานที่แออัดคับแคบ การถ่ายเทอากาศไม่ดี อาทิเช่น คุก ศูนย์ย้ายถิ่น ฯลฯ
 • ผู้ที่สัมผัสสนิทสนมกับผู้เจ็บป่วยเป็นระยะยาวนาน ยกตัวอย่างเช่น สมาชิกในบ้านผู้ป่วย เพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันพัก หรือห้องทำงาน
 • บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การดูแลพยาบาลคนเจ็บ
 • คนชรา (เจออุบัติการณ์สูงในกลุ่มวัยมากยิ่งกว่า 65 ปี)
 • ทารกแรกเกิด


กระบวนการรักษาวัณโรค ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าวัณโรคโรคปอด ส่วนหนึ่งมักไม่มีอาการแสดงที่กระจ่าง การวินิจฉัยจึงควรต้องใช้หลักฐานหลายประเภทประกอบกันตั้งแต่ประวัติการสัมผัสวัณโรค อาการแสดง ดังเช่น ไข้ต่ำๆเบื่อข้าว น้ำหนักลดซึ่งไม่มีลักษณะที่เจาะจง คนเจ็บมีลักษณะอาการป่วยแล้วก็ไอนานเกิน 1-2 สัปดาห์ขึ้นไป ไอออกเป็นเลือด ฟังเสียงการทำงานของปอดในขณะที่หายใจ
แล้วหลังจากนั้นหมอบางทีอาจกระทำตรวจเบื้องต้นด้วยวิธีการตรวจคัดกรองวัณโรคที่เรียกว่า “การตรวจทูเบอร์คูลิน” (Tuberculin skin test : TST) ซึ่งเป็นการตรวจทางผิวหนังที่ใช้หลักการของการโต้ตอบโดยกลไกภูมิต้านทานของร่างกายที่จะสามารถได้ผลบวกได้ระหว่าง 2-8 อาทิตย์ หลังจากที่ได้รับเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยแพทย์จะกระทำฉีดยาที่เป็นโปรตีนสารสกัดจากเชื้อวัณโรค เรียกว่า “พีพีดี” (Purified protein derivative : PPD) เข้าชั้นใต้ผิวหนังรอบๆท้องแขน ต่อไปประมาณ 48-72 ชั่วโมง จะต้องกลับมาให้แพทย์หรือพยาบาลตรวจรอยฉีดยา หากบริเวณที่ฉีดยามีขนาดรอยบวมน้อยกว่า 10 มม. มีความหมายว่าบุคคลนั้นไม่น่าจะติดเชื้อ (ให้ผลลบ) แต่ถ้าหากบริเวณที่ฉีดยามีขนาดรอยบวมตั้งแต่ 10 มม.ขึ้นไป แสดงว่าบุคคลน่าจะติดเชื้อวัณโรค (ได้ผลบวก) และจะต้องทำการตรวจอื่นๆ
ทางห้องปฏิบัติการที่ช่วยวินิจฉัยวัณโรคอาทิเช่น เอ็กซเรย์ปอด ลักษณะผิดปกติที่เข้าได้กับวัณโรคปอดตัวอย่างเช่น พบการอักเสบของปอดที่ ปอดกลีบบน การย้อมเชื้อวัณโรคจากเสลด ควรจะทำในคนเจ็บทุกรายที่สงสัยว่าเป็นวัณโรคเพื่อช่วย รับรองการวินิจฉัย โดยจะเก็บเสมหะรุ่งอรุณหลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้ว 3 วันต่อเนื่องกัน จะทราบผลภายในโดยประมาณ 30 นาที แต่มีข้อเสียเป็น แนวทางลักษณะนี้มีโอกาสตรวจพบเชื้อวัณโรคได้เพียงโดยประมาณครึ่งเดียวของผู้ป่วย เท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ป่วยที่ตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคในเสลดก็ยังอาจเป็นโรควัณโรคปอดได้ การเพาะเชื้อวัณโรคจากเสลด ข้อดีก็คือ แนวทางแบบนี้สามารถตรวจเจอเชื้อได้มากถึง 80 - 90% ของคนเจ็บ แต่ว่าจำเป็นต้องใช้เวลาประมาณสองเดือนก็เลยรู้ผล
เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคปอด หมอจะให้ยารักษาวัณโรค โดยปกติจะนิยมใช้สูตรยารับประทาน 6 เดือน 2 เดือนแรกใช้ยา 4 จำพวก เป็นต้นว่า ไอเอ็นเอช (INH) หรือไอโซไนอะสิด (Isoniazid) ไรแฟมพิซิน (rifampicin) ,ไพราซิทุ่งนาไมด์ (pyrazinamide) แล้วก็อีแทมบูทอล (ethambutol) บางรายบางทีอาจใช้ สเตรปโตไมซินชนิดฉีดแทนอีแทมบูทอล แล้วต่อด้วยยา 2 จำพวก ดังเช่นว่า ไอเอ็นเอช และก็ไรแฟมพิซิน อีก 4 เดือน
    แพทย์จะย้ำเตือนให้ผู้ป่วยรับประทานยาให้ตามกำหนดทุกเมื่อเชื่อวัน ห้ามลืมหรือเว้นบางมื้อหรือบางวัน สั่งย้ำให้ญาติดูแลให้คนไข้รับประทานยาได้เป็นประจำ ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้กำเนิดปัญหาเชื้อดื้อยา ทำให้รักษาไม่เป็นผล หรือจำต้องเปลี่ยนไปใช้ยาสูตรที่แรงขึ้น    ส่วนคนเจ็บที่เป็นโรคภูมิคุมกันบกพร่องร่วมกับวัณโรคปอด นอกเหนือจากให้ยาต่อต้านไวรัสโรคภูมิคุมกันบกพร่องแล้ว ยังต้องให้ยารักษาวัณโรค (ซึ่งเปลี่ยนสูตรยาที่ไม่เหมือนกันออกไป) เป็นระยะเวลานาน 9 เดือน
    หมอจะนัดหมายคนเจ็บมาติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด โดยปกติเมื่อใช้ยาได้ 2 อาทิตย์ อาการไข้แล้วก็ไอจะเริ่มดีขึ้น กินข้าวได้ แล้วก็น้ำหนักขึ้น
    แพทย์จะทำการตรวจเสมหะ (มองว่าเชื้อหายหมดหรือยัง) เป็นช่วงๆเป็นต้นว่า เมื่อรับประทานยาครบ 2 เดือน 5 เดือน และก็เมื่อหมดการใช้ยารักษา นอกจากนั้นอาจกระทำการเอกซเรย์ปอดดูว่ารอยโรคหายดีหรือยัง
    ส่วนคนที่เป็นกรุ๊ปเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบ ยกตัวอย่างเช่น คนไข้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีประวัติเป็นโรคตับอยู่ก่อน หรือแก่กว่า 35 ปี เมื่อรับประทานยารักษาวัณโรค ซึ่งอาจจะก่อให้ตับอักเสบได้ แพทย์จะกระทำตรวจเลือดมองระดับเอนไซม์ตับ (AST, ALT) เพื่อดูว่ามีการอักเสบของตับเกิดขึ้นหรือไม่
ดังนี้ปัญหาใหญ่เกี่ยวกับวัณโรคในประเทศไทยเป็นการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนานซึ่งทำให้การดูแลและรักษาหายขาดเป็นได้ยากขึ้น รวมทั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนถึงชีวิตได้ในเด็กรวมทั้งคนแก่ ส่วนใดส่วนหนึ่งมาจากการรับประทานยาที่ไม่สม่ำเสมอของผู้ป่วยสาเหตุจากปัญหาหลายอย่าง ดังเช่น การที่ต้องกินยาเป็นระยะเวลานาน (ขั้นต่ำ 6 เดือน) ทำให้คนเจ็บที่มีลักษณะอาการบางส่วนหยุดยาหรือเปล่ามีตามนัด หรือในรายที่อาจทนผลกระทบของยามิได้ก็เลยหยุดยาเอง เป็นต้น
การติดต่อของวัณโรค เชื้อวัณโรคสามารถแพร่ระบาดได้ทางอากาศ จากคนเจ็บที่เป็นวัณโรคปอดรวมทั้งกล่องเสียง การตำหนิดเชื้อมีเหตุมาจากการหายใจเอาละอองฝอยที่มีเชื้อวัณโรคของผู้เจ็บป่วย ซึ่งมีต้นเหตุที่เกิดจากการไอหรือจาม บอกหรือร้องเพลง ฯลฯ การไอหรือจามหนึ่งครั้งสามารถสร้างละอองฝอยได้ถึงล้านละอองฝอย อนุภาคของเชื้อมีขนาดเล็กมากมายราว1-5 ไมครอน ละอองของเชื้อจึงสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานรวมทั้งไปได้ระยะทางไกล เมื่อหายใจรับละอองฝอยที่มีเชื้อวัณโรคเข้าไปในระบบทางเดินหายใจที่ถุงลมของปอดรวมทั้งบางทีอาจเกิดการติดเชื้อโรคที่ปอดและแพร่เชื้อสู่อวัยวะต่างๆภายในร่างกายทางต่อมน้ำเหลืองหรือกระแสเลือดได้
                สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการต่อว่าดเชื้อขึ้นกับปริมาณ หรือความเข้มข้นของเชื้อกลางอากาศแล้วก็ช่วงเวลาในการสัมผัสเชื้อเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันกับคนเจ็บเป็นวันหรือสัปดาห์ ตัวอย่างเช่นอยู่ห้องเดียวกัน ฯลฯ วัณโรคเป็นโรคติดโรคที่มีลักษณะพิเศษคือ คนป่วยที่ติดเชื้อโรคหรือรับเชื้อเข้าไปภายในร่างกายทุกรายไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วยคือ ไม่มีอาการและก็อาการแสดงของวัณโรค เรียกว่า การตำหนิดเชื้อช่วงนี้ว่า วัณโรคอยู่ในระยะซุกซ่อน/ระยะซ่อนเร้น (latent Mycobacterium tuberculosis infection)  เมื่อบุคคลได้รับเชื้อเข้าไปภายในร่างกายแล้ว ตลอดช่วงชีวิตต่อไปเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคได้ราว ร้อยละ 10ซึ่งราวจำนวนร้อยละ 5  (หรือราว ปริมาณร้อยละ50) ได้โอกาสเป็นโรคในตอน 1-2 ปีแรก (CDC, 2011) ส่วนอีกร้อยละ 5   จะได้โอกาสเป็นโรคจากนั้นถ้าหากร่างกายมีระบบระเบียบภูมิคุ้มกันปกติ ในกรุ๊ปที่มีภูมิคุ้มกันภายในร่างกายผิดพลาดจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากกว่าปริมาณร้อยละ 10
การปฏิบัติตนเมื่อป่วยเป็นวัณโรค

 • กินยาให้สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์ หากระหว่างการรักษามีอาการผิดปกติให้กลับมาพบแพทย์ทันที ห้ามหยุดยาเอง หรือเปลี่ยนที่รักษาใหม่หลังกินยา 2-3 เดือน ผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามีอาการดีขึ้นแต่อาการที่ดีขึ้นนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยหายจากโรคแล้ว ต้องกินยาจนแพทย์มีความเห็นว่าหายขาดและสั่งให้หยุดยา ถ้าด่วนหยุดยาเองโรคจะกำเริบและเชื้ออาจดื้อยาที่เคยรักษาอยู่ ทำให้รักษาหายยากขึ้น
 • ปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสู่ผู้อื่น
 • บ้วนเสมหะลงในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ทำลายเชื้อโรคในเสมหะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • งดสิ่งเสพติดเช่น เหล้า บุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ (อาหารมีประ โยชน์ห้าหมู่) เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ ธัญพืช ผัก และผลไม้
 • ให้บุคคลใกล้ชิดเช่น คนในบ้านพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด ซึ่งในผู้ใหญ่ ถ้าผลเอ็กซเรย์ไม่พบความผิดปกติจะถือว่าไม่เป็นวัณโรคไม่จำเป็นต้องมีการรักษา แต่ในเด็ก เล็ก ถึงแม้จะไม่มีอาการและเอ็กซเรย์ปอดปกติ จะต้องตรวจทูเบอร์คูลิน (tuberculin skin test หรือ TST) ซึ่งถ้าผลเป็นบวก แพทย์จึงจะให้การรักษาวัณโรค
 • ในช่วงแรกของการรักษา (โดยเฉพาะในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก) จะถือเป็นระยะแพร่เชื้อ ผู้ป่วยจึงควรแยกตัวออกให้ห่างจากผู้อื่น โดยการอยู่แต่ในบ้าน แยกห้องนอน ไม่อยู่ใกล้ชิดกับคนในบ้าน ภายในห้องควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและให้แสงแดดส่องถึง (เนื่องจากแสงแดดและความร้อนจะทำลายเชื้อวัณโรคได้ดี) หมั่นนำเครื่องนอนออกไปตากแดด และไม่ออกไปที่ที่มีผู้คนแออัด นอกจากนี้ยังควรแยกถ้วย ชาม สำรับอาหารและเครื่องใช้ออกต่างหากด้วย (หากจำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้อื่นหรือเข้าไปในที่ชุมชน ควรสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกเสมอ)
 • ผู้ป่วยที่ต้องทำงานกลับกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยเอดส์ เด็กเล็ก ควรแยกตัวออกห่างจากคนเหล่านี้จนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคแล้ว

การป้องกันตนเองจากวัณโรค

 • ถ้ามีอาการผิดปกติที่น่าสงสัยว่าเป็นวัณโรค เช่น ไอเรื้อรัง 2 สัปดาห์ขึ้นไป มีไข้ต่ำๆโดยเฉพาะตอนบ่ายๆหรือค่ำๆ เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ควรรีบไปรับการตรวจรักษาโดยการเอกซเรย์ปอด ตรวจเสมหะ
 • รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่
 • ประชาชนทั่วไป ควรตรวจร่างกายโดยการเอกซ์เรย์ปอดหรือตรวจเสมหะ (AFB) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้าพบว่าเป็นวัณโรคจะได้รีบรักษาก่อนที่จะลุกลามมากขึ้น
 • ถ้ามีผู้ป่วยวัณโรคอยู่ในบ้านเดียวกัน ควรกำชับให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยในช่วงที่ผู้ป่วยยังกินยารักษาวัณโรคได้ไม่ถึง 2 สัปดาห์ หรือยังไม่หายจากอาการไอ ควรหลีกเลี่ยงการนอนในห้องเดียวกับผู้ป่วย และถ้าจำเป็นต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดก็ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเสมอ รวมถึงต้องล้างมือทุกครั้งหลังการสัมผัสผู้ป่วยหรือสิ่งของๆผู้ป่วย
 • ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือเป็นสมาชิกในบ้านเดียวกับผู้ป่วย แม้ว่าจะยังรู้สึกสบายดีก็ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจทูเบอร์คูลิน ถ้าพบว่าให้ผลเป็นบวกซึ่งแสดงว่าเป็นผู้ติดเชื้อวัณโรค
 • ฉีดวัคซีนบีซีจี (BCG) (Beeilus Calmette Guerin)ให้ทารกแรกเกิดทุกราย วัคซีนชนิดนี้มีผลในการป้องกันวัณโรค ชนิดรุนแรงในเด็กเล็ก แต่ไม่สามารถป้องกันวัณโรคปอดในผู้ใหญ่ ผู้ที่เคยฉีดบีซีจีมาแล้วก็ยังมี โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคปอดได้

  ซึ่งวัคซีน BCG ถูกผลิตขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2461 A. Calmette และ A. Guerin สองนักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันพลาสเตอร์ ก็ผลิตวัคซีนขึ้นมาเรียกว่า Bacille Calmette-Guerin (BCG) และเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2464
  สมุนไพรที่ใช้รักษา/บรรเทาอาการของวัณโรค วัณโรคเป็นโรคที่ติดต่อจากเชื้อไมโครแบคทีเรียที่เป็นอันตรายร้ายแรงและมีการติดต่อที่เร็วมาก เพราะสามารถแพร่เชื้อทางอากาศได้ แต่ในประเทศไทยของเราถือว่าได้รับข่าวดีเป็นอย่างมากเมื่อมีคณะนักวิจัยสามารถศึกษาวิจัยต้นพบว่ามีสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคได้ถึง 14 ชนิด ดังที่มีการจัดการประชุมวิชาการกรมวิทศาสตร์การแพทย์ ณ.อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อปี 2551 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยโคโบราโดของอเมริกา ก็เพิ่งค้นพบว่า สารที่อยู่ในขมิ้นช่วยปราบวัณโรคชนิดที่ดื้อยาลงได้ โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้พบว่า ขมิ้นมีสารที่เรียกว่า แมคโครเฟลกซ์ ซึ่งมีสรรพคุณในการกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มโรคของมนุษย์สามารถขับไล่เชื้อวัณโรคได้ด้วย โดยจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มโรคให้ต่อต้านเชื้อวัณโรคที่ดื้อยาให้อ่อนฤทธิ์กับการต่อสู้กับยาลง ซึ่งนักวิจัยได้ชี้แจงว่า การศึกษาทำให้เราได้พบหลักฐาน แสดงว่าสารในขมิ้นสามารถช่วยต่อต้านการอักเสบของวัณโรคชนิดที่ดื้อยาในเซลล์ของมนุษย์ได้  ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักวิจัยของไทย จะสามารถนำข้อมูลการวิจัยสมุนไพรเหล่านี้มาต่อยอด เพื่อผลิตเป็นยาเพื่อมารักษาวัณโรคได้ในภายหน้า
  เอกสารอ้างอิง

 • แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ.2556. สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.2556.พิมพ์ที่สำนักกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมรารูปถัมภ์.186 หน้า
 • นพ.ธีรวัฒน์ บูระวัฒน์.วัณโรค.นิตยสารหมอชาวบ้าน.เล่มที่ 323.คอลัมน์ เล่าสู่กันฟัง.มีนาคม 2549
 • วัณโรค-อาการ,สาเหตุ,การรักษา http://www.disthai.com/
 • หนังสือตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2. “วัณโรคปอด (Tuberculosis)”.  (นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ).  หน้า 424-429.
 • วัณโรค.ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล.มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • วัณโรคปอด.นิตยสารหมอชาวบ้าน.เล่มที่ 380.คอลัมน์ สารานุกรมทันโรค.ธันวาคม 2553
 • รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสถานการณ์วัณโรคและโรคเอดส์ปี2550-2555สำ นักระบาดวิทยา.กรมควบคุมโรค.
 • กระทรวงสาธารณสุข.แนวทางระดับชาติ:ยุทธศาสตร์การผสมผสานการดำ เนินงานวัณโรคและโรคเอดส์เพื่อการควบคุมและป้องกันวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่2กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา สำ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2546
 • ศิริลักษณ์ อภิวาณิชย์,ถนอมวงศ์ มัณฑจิตร์ ,กำธร มาลาธรรม.การเฝ้าระวังการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรในทีมสุขภาพโรงพยาบาลรามาธิบดี.วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร.ปีที่18ฉบับที่2.กันยายน-ธันวาคม 2555.หน้า273-286
 • Jarvis, W.    (2007). Tuberculosis. In   W.    R.   Jarvis (Ed.), Bennett & Brachman's hospital infections (pp.539-560). Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins.
 • วัณโรค.แผ่นพับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน.คณะกรรมการแผ่นพันเพื่อการประชาสัมพันธ์.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล.2552.
 • เจริญ ชูโชติถาวร. (2548). โรคติดเชื้อ ใน พรรณทิพย์ ฉายากุล และคณะ (บก.), ตําาราโรคติดเชื้อ 1 (หน้า 683-719). กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง
 • Centers for Disease Control and    (2005a). Guidelinesfor  preventing  the  transmission  of  Mycobacterium tuberculosis  in  health-care  settings,  2005. Retrieved March 16,    2011, from Morbidity and    Mortality Weekly Report Web site:
 • Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Mitchell RN (2007). Robbins Basic Pathology (8th ed.). Saunders Elsevier. pp. 516– ISBN 978-1-4160-2973-1.


32

โรคเก๊าท์ (Gout)
โรคเก๊าท์เป็นอย่างไร  โรคเก๊าท์ เป็นโรคโบราณที่มีคนบันทึกในรายงานแพทย์มานับพันปี สมัยฮิปโปโปเตมัสเคความรักส (Hippocrates) ซึ่งเป็นบิดาการแพทย์สากลของภาษากรีกเมื่อสองพันปีก่อน ก็ได้เอ่ยถึงลักษณะของโรคนี้ รวมทั้งได้เรียกชื่อเป็นคำศัพท์หมอหลายๆชื่อตามตำแหน่งของข้อที่มีลักษณะอักเสบ คำว่า เก๊าท์ (Gout) เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่แปลงมาจากภาษาลาตินว่า Gutta ซึ่งแปลว่าหยดน้ำ โดยมีผู้คาดคะเนว่า ข้ออักเสบชนิดนี้มีต้นเหตุที่เกิดจากสารพิษ "หยด" เข้าไปอยู่ในไขข้อ ซึ่งปรากฏว่าเป็นจริงในการแพทย์ตอนนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง สารพิษที่ก่อให้เกิดโรคเก๊าท์ก็คือ กรดยูริกในเลือดนั่นเอง
                ส่วนนิยามของโรคเกาต์ในขณะนี้นั้นคือ เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความแปลกทางพันธุกรรม ทำให้ร่างกายมีการสะสมของกรดยูริกมากเกินจนเกิดอาการรวมทั้งภาวะแทรกซ้อนต่างๆโดยเก๊าท์ นับเป็นโรคปวดข้อเรื้อรังประเภทหนึ่งที่พบได้มากโรคหนึ่ง บางทีอาจพบได้ราว 2-4 คน ใน 1,000 คน จัดเป็นโรคของผู้ใหญ่ในวัยตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป โดยอายุ 40-60 ปี จะเจอโรคนี้ได้โดยประมาณ 2% แล้วก็อายุ 60 ปีขึ้นไป จะเจอได้ราวๆ 4% ยิ่งอายุมากขึ้นจังหวะที่จะเป็นโรคนี้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วย รวมทั้งพบได้ในผู้ชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 9-10 เท่า ส่วนที่เจอในหญิงชอบเป็นเพศหญิงข้างหลังวัยหมดประจำเดือนไปแล้ว โดยทั่วไปมักเกิดกับข้อเพียงแต่ข้อเดียว ในบางครั้งอาจเกิดกับหลายข้อได้พร้อมเพียงกันก็ได้ โรคเกาต์ ถือเป็นโรคข้ออักเสบที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยซึ่งมีอุบัติการณ์การเกิด 4.3 คนต่อมวลชนไทย 100,000 คน
สาเหตุของโรคเก๊าท์ โรคเก๊าท์มีต้นเหตุที่เกิดจากภาวการณ์กรดยูริกในเลือดสูง (Hyperuricemia) ซึ่งเป็นภาวะของร่างกายที่มีการสะสมของกรดยูริกในจำนวนที่มากเหลือเกิน (มีค่ามากยิ่งกว่า 6 – 7 มิลลิกรัม/เดซิลิตร) กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการสะสมผลึกเกลือโมโนโซเดียมยูเรต (monosodium urate) ในน้ำไขข้อและก็เนื้อเยื่อต่างๆเป็นต้นว่า  ข้อก็จะ ก่อให้เกิดข้ออักเสบ  ไตก็จะทำให้เกิดนิ่วในไตแล้วก็รวมทั้งไตวาย ฯลฯ
                ซึ่งกรดยูริกเป็นสารเคมีประเภทหนึ่งในเลือดที่ได้มาจากการสลายตัวสารพิวรีน (Purines) ในเยื่อทั่วร่างกายรวมทั้งของกินที่กินเข้าไป โดยร่างกายจะมีการปรับสมดุลของกรดยูริกด้วยการกรองจากไตก่อนมีการขับออกทางปัสสาวะแล้วก็อุจจาระ เมื่อมีปริมาณกรดยูริกเยอะขึ้นเรื่อยๆจากการผลิตของร่างกาย จากการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนสูง อาทิเช่น ของกินประเภทเครื่องในสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้ง ฯลฯ หรือไตมีความผิดธรรมดาสำหรับเพื่อการกรองสารพิวรีน มักก่อให้เกิดสภาวะกรดยูริกในเลือดสูงได้ง่าย
                ส่วนที่มาของกรดยูริกในเลือดสูง เนื่องมาจากร่างกายสร้างกรดยูริกมากยิ่งกว่าจำนวนที่ขับถ่าย และก็จากการที่ร่างกายสร้างกรดยูริกเป็นปกติแม้กระนั้นจำนวนที่ขับถ่ายออกจากร่างกายน้อยกว่า ส่วนเหตุอีกประการหมายถึง ทางด้านกรรมพันธุ์จากการขาดเอนไซม์บางตัวหรือเอนไซม์บางตัวทำงานมากเหลือเกิน และประการท้ายที่สุดเป็นผลมาจากโรคบางจำพวกที่สร้างกรดยูริกเกิน ได้แก่ โรคทาลัสซีเมีย (โรคกรรมพันธุ์ที่ทำให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงที่แตกต่างจากปกติรวมทั้งแตกสลายง่าย) มะเร็งเม็ดเลือดขาว การใช้ยาเคมีบำบัดรักษา หรือฉายแสงในคนไข้โรคมะเร็ง บางรายอาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากไตขับกรดยูริกได้ลดลง (อาทิเช่น ภาวการณ์ไตวาย) หรือเกิดจากผลกระทบของยา ยกตัวอย่างเช่น ยาขับเยี่ยวกรุ๊ปไทอาไซด์ รวมถึงจากการดื่มสารที่มีแอลกอฮอล์ผสม ดังเช่นว่า สุรา เบียร์ ไวน์  การที่มีกรดยูริกในเลือดสูงโดยไม่มีอาการถ้าเกิดมิได้รับการดูแลและรักษาจะมีอาการข้ออักเสบโรคเกาต์ฉับพลัน ผู้ชายเริ่มเป็นเมื่ออายุ 40 ปี เพศหญิงเริ่มเป็นอายุ 55 ปี
ลักษณะของโรคเก๊าท์ ข้ออักเสบจากโรคเก๊าท์มีลักษณะเฉพาะมาก กล่าวคือ มีลักษณะอักเสบของข้อเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงมากมายคล้ายๆกับมีฝีเกิดขึ้นที่บริเวณข้อ ซึ่งมีลักษณะอาการปวดข้อรุนแรง ซึ่งเกิดขึ้นฉับพลันทันที     ถ้าหากเป็นการปวดครั้งแรกมักจะเป็นเพียงแค่ข้อเดียว โดยข้อที่มักพบ เป็นต้นว่า นิ้วหัวแม่ตีน (ส่วนข้อเท้า ข้อหัวเข่า ก็บางทีอาจเจอในคนเจ็บบางราย) ข้อจะบวมและเจ็บมากจนถึงเดิน    ไม่ไหว ผิวหนังในบริเวณนั้นจะตึง ร้อนแล้วก็แดง และจะพบลักษณะเฉพาะเป็น ในช่วงเวลาที่อาการเริ่มทุเลา ผิวหนังในบริเวณที่ปวดนั้นจะลอกรวมทั้งคัน  คนป่วยมักเริ่มมีอาการปวดยามค่ำคืน และมักจะเป็นข้างหลังดื่มเหล้า เบียร์ หรือเหล้าองุ่น หรือหลังกินเลี้ยง หรือทานอาหารมากมายเปลี่ยนไปจากปกติ หรือเดินสะดุด บางครั้งอาจมีอาการขณะมีภาวะเครียดทางด้านจิตใจ เป็นโรคติดโรค หรือได้รับการผ่าตัดด้วยต้นสายปลายเหตุอื่น บางครั้งอาจมีไข้ หนาวสั่น ใจสั่น (ชีพจรเต้นเร็ว) อ่อนล้า ไม่อยากกินอาหาร ร่วมด้วย
ในการปวดข้อหนแรก ชอบเป็นอยู่เพียงแค่ไม่กี่วัน หากคนไข้ไม่ได้รับการดูแลรักษา ในระยะแรกๆอาจกำเริบทุก 1-2 ปี โดยเป็นที่ข้อเดิม แม้กระนั้นต่อมาจะเป็นถี่ขึ้นเรื่อยๆอาทิเช่น ทุก 4-6 เดือน แล้วเป็นทุก 2-3 เดือน ตราบจนกระทั่งทุกเดือน หรือเดือนละบ่อยมาก และระยะการปวดจะนานวันขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่น กลายเป็น 7-14 วัน จนกระทั่งหลายสัปดาห์หรือปวดตลอดเวลา ส่วนข้อที่ปวดก็จะเพิ่มจากข้อเดียวเป็น 2-3 ข้อ (ได้แก่ ข้อมือ ข้อศอก ข้อหัวเข่า ข้อเท้า นิ้วมือ นิ้วเท้า) จนกว่าเป็นเกือบทุกข้อ
ในระยะที่มีข้ออักเสบหลายๆข้อ ผู้ป่วยมักพิจารณาได้ว่ามีปุ่มก้อนขึ้นบริเวณที่เคยอักเสบเสมอๆและก็ก้อนจะโตขึ้นเรื่อยๆเรียกว่า ตุ่มโทฟัส (tophus / tophi) จนถึงบางครั้งบางทีอาจแตกออกมีสารขาวๆเหมือนแป้งดินสอพองหรือยาสีฟันไหลออกมา แผลที่แตกออกจะหายช้ามาก และจะเป็นแผลเป็น ถัดไปข้อต่างๆจะผิดรูปรวมทั้งใช้งานไม่ได้ในที่สุด
จากอาการที่เริ่มมีข้ออักเสบหนึ่งข้อจนกระทั่งหลายๆข้อ แล้วก็มีปุ่มก้อนมักกินเวลา 5-20 ปี สุดแต่ความร้ายแรง สำหรับชาวไทยพบว่าบางคนเพียงแต่ 2-3 ปี แค่นั้นจะเริ่มมีปุ่มก้อนรวมทั้งมีลักษณะอาการไตวายได้ ด้วยเหตุดังกล่าวโรคเก๊าท์ในคนไทยจึงมีความร้ายแรงมากกว่าคนต่างประเทศมากมายทั้งที่ไม่ได้สุขกายสุขใจกว่าเขาเลยโดยประมาณร้อยละ 25 ของคนป่วยโรคเก๊าท์จะมีนิ่วของฟุตบาทเยี่ยวร่วมด้วย ซึ่งกึ่งหนึ่งจะมีประวัติของนิ่งก่อนอาการข้ออักเสบ โดยเหตุนั้นผู้เจ็บป่วยที่มีนิ่วของทางเดินฉี่จะต้องเช็คกรดยูริคทุกราย
สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะนำมาซึ่งการก่อให้เกิดโรคเก๊าท์

 • มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเก๊าท์ โดยพบว่า 1 ใน 5 ของผู้ป่วยโรคเก๊าท์จะมีบุคคลในครอบครัวป่วย
 • โรคประจำตัวหรือสภาพการณ์ของร่างกายอะไรบางอย่าง ดังเช่นว่า สภาวะอ้วน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดไม่ปกติ ไตดำเนินงานไม่ปกติ เบาหวาน โรคพร่องเอนไซม์ ความแตกต่างจากปกติของไขกระดูก โรคเส้นโลหิตเปลี่ยนไปจากปกติ
 • มีเหตุมาจากเพศ เนื่องจากเจอโรคนี้ได้ในผู้ชายมากกว่าสตรี
 • การทานอาหารทีมีสารพิวรีนมากเกินความจำเป็น อาทิเช่น สัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ ยอดผัก กุ้งเคยหรือกะปิ ปลาซาร์ดีน หอยแมลงภู่ สารสกัดจากยีสต์
 • การดื่มน้ำอัดลมเกินจำนวนที่พอดิบพอดีต่อวัน ซึ่งมีการศึกษาเล่าเรียนพบว่าการกินน้ำอัดลมชนิดที่มีน้ำตาลฟรุกโตสอาจเพิ่มการสะสมกรดยูริกในเลือดได้สูงถึง 85% ยิ่งไปกว่านี้ยังรวมถึงผลไม้รวมทั้งน้ำผลไม้บางจำพวกที่มีน้ำตาลฟรุกโตสอยู่มาก
 • มีสาเหตุจากการได้รับบาดเจ็บที่ข้อกระดูก การกระทบกระแทกที่ข้อ
 • ผลกระทบจากการใช้ยาบางจำพวก บางทีอาจกระตุ้นให้อาการแย่ลงได้ เพราะเหตุว่ายาบางจำพวกส่งผลทำให้ไตขับกรดยูริกออกทางฉี่ได้ลดลง อย่างเช่น แอสไพริน (Aspirin), ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (Hydrochlorothiazide – HCTZ), ไซโคลสปอริน (Cyclosporin), เลโม้โดปา (Levodopa) เป็นต้น
 • การดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบียร์สด ด้วยเหตุว่าแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ลดการขับกรดยูริกออกทางไตหรือทางปัสสาวะ ข้างหลังการดื่มก็เลยทำให้ไตขับกรดยูริกได้น้อยลง กรดยูริกก็เลยคั่งอยู่ในเลือดสูงขึ้นมากยิ่งกว่าปกติ


ขั้นตอนการรักษาโรคเก๊าท์  การวิเคราะห์โรคเก๊าท์แพทย์จะมีการซักถามอาการ เรื่องราวเป็นโรคเก๊าท์ของบุคคลในครอบครัว และก็การตรวจร่างกายทั่วไป โดยแพทย์จะวินิจฉัยพื้นฐานจากอาการแสดง ซึ่งโรคเกาต์จะมีลักษณะโดดเด่นเป็นมีการอักเสบร้ายแรงของข้อหัวแม่ตีนเพียง ๑ ข้อ เกิดขึ้นกระทันหันหลังดื่มเบียร์สด หรือไวน์ กินเลี้ยง หรือกินอาหารที่มีกรดยูริกสูง ซึ่งคนเจ็บเป็นโรคเก๊าท์ชอบมีลักษณะอาการปวดข้ออย่างเฉียบพลันทีแรกพบได้บ่อยที่ข้อเท้าหรือหัวแม่ตีน โดยมีลักษณะอาการบวมเมื่อคลำดูเหมือนจะรู้สึกร้อน เวลากดเจ็บมากมายอาจมีอาการไข้นิดหน่อยถึงไข้สูงเป็นประมาณ 3-7 วัน และก็ในบางรายอาจตรวจพบตุ่มโทฟัส (Tophus) ร่วมด้วย  ส่วนการวินิจฉัยทางห้องทดลองที่แน่ชัด จำเป็นจะต้องกระทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (ค่าปกติ 3-7 มก. ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร) ถ้าเกิดผลของการตรวจคลุมเครือ อาจจำต้องกระทำการเจาะดูดน้ำจากข้อที่อักเสบไปส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ นอกนั้น อาจต้องทำการตรวจพิเศษอื่นๆตัวอย่างเช่น การพิสูจน์เลือด เมื่อการตรวจวิเคราะห์โดยการเจาะข้อไม่อาจจะทำเป็น แพทย์บางครั้งอาจจะให้มีการเจาะเลือด เพื่อวัดระดับของกรดยูริกแล้วก็สารครีเอตินินว่าอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาหรือไม่ แต่ว่าแนวทางนี้อาจเกิดความผิดพลาดได้ อย่างเช่น ผู้ป่วยบางรายหรูหรากรดยูริกสูงเปลี่ยนไปจากปกติ แม้กระนั้นอาจไม่เป็นโรคเก๊าท์ หรือบางรายที่มีอาการของโรคก็บางทีอาจตรวจเจอระดับกรดยูริกได้ในระดับปกติ  การเจาะข้อ มักถูกใช้เป็นแนวทางหลักสำหรับการตรวจวินิจฉัย หมอจะนำเข็มเจาะรอบๆข้อที่มีอาการ เพื่อดูดเอาน้ำในข้อออกมาตรวจดูการสั่งสมของผลึกยูเรต (Urate Crystals) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  การอัลตราซาวด์ จะช่วยตรวจพบการสะสมของผลึกยูเรตตามข้อกระทั่งเป็นปุ่มนูนหรือก้อนที่เรียกว่า โทฟี่ (Tophi)  การเอกซเรย์ การถ่ายเอกซเรย์รอบๆข้อที่มีอาการ เพื่อตรวจตราว่าเกิดการอักเสบตามข้อไหม  การตรวจฉี่ เพื่อดูกรดยูริกที่ปนเปในน้ำปัสสาวะ

โรคเกาต์เป็นโรคหวานใจษาง่าย รักษาหายขาดได้ คือไม่กลับมาเป็นข้ออักเสบอีก ถ้าคนไข้ประพฤติตามคำแนะตำและก็รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ วิธีการรักษาโรคเก๊าท์จำเป็นต้องแบ่งเป็น 3 หลักสำคัญ ดังต่อไปนี้

 • การดูแลและรักษาข้ออักเสบ ในระยะเฉียบพลัน และเป็นนานไม่เกิน 48 ชั่วโมง อาจให้วัวสิสิน (Colchicine) 2-3 เม็ดต่อวัน ข้อจะหายปวดเร็วมากข้างใน 2-3 วัน แล้วลดยาลงเหลือ 1 เม็ดต่อวัน ข้อดีของยาเป็นไม่กัดกระเพาะเป็นแผล ข้อตำหนิคือบางทีอาจเกิดอาการท้องเดินได้แม้ขนาดของยามากขึ้นไป ซึ่งหากมีลักษณะท้องร่วงให้หยุดยานี้จนกว่าหายท้องร่วงแล้วเริ่มกินยาใหม่ในขนาดที่น้อยลง


ยาอื่นๆที่ใช้ได้แม้กระนั้นทุกตัวจะมีฤทธิ์ระคายกระเพาะอาหารมากมายบ้างน้อยบ้างสุดแท้แต่บุคคล ก็เลยสมควรรับประทานหลังรับประทานอาหารเสมอ รวมทั้งบางทีอาจกินร่วมกับยาอัลมาเจล (Almagel) หรือ อลั่มไม่ลค์ (Alum Milk) แต่จัดว่าเป็นยาค่อนข้างไม่มีอันตราย ดังเช่น ไอบลูโปรเฟน (Ibuprofen) , ไดวัวลพิแนค (diclofenac) , ท้องนาโปรเซน (Naproxen) , ซูลินแดค (Sulindac) , พนาลัยรคิซิติดอยู่ม (Prioxicam) , อินโดความรู้สิน (Indemethacin) ฯลฯ โดยให้วันละ 3-4 เม็ดกระทั่งอาการดีขึ้นกว่าเดิมก็เลยลดปริมาณยาลงจนหยุดยาไปข้างใน 4-7 วัน
ไม่สมควรใช้ยากลุ่มฟีนิวบิวตาโซน (Phenybutazone) และออกซิเฟนบิวตาโซน (Oxyphenbutazone) ด้วยเหตุว่าเสี่ยงกับการเกิดสภาวะไขกระดูกไม่สร้างเลือด (Aplastic anemia) ได้โดยไม่จำเป็น เนื่องจากมียาอื่นที่ปลอดภัยกว่า และก็ใช้ได้ดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว แม้กระนั้นปรากฏว่าในตลาดเมืองไทยยากลุ่มนี้ยายดีมาก เพราะเหตุว่ามักถูกจัดอยู่ในยาชุดแก้ปวดข้อแบบครบจักรวาล แถมขนาดยาที่ผลิตนั้นมากมายจนกระทั่งอยู่ในขั้นอันตรายเป็นยาหนึ่งเม็ดมีขนาดพอๆกับยาสองเม็ดของที่มาจากต่างประเทศ ก็เลยไม่น่าสงสัยเลยว่าเพราะเหตุใดประเทศเราก็เลยมีคนไข้โรคไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือดมากมายแบบนี้
. การปกป้องไม่ให้ข้ออักเสบกำเริบเสิบสานอีก ยาที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป็น โคชิซิน วันละ 1-2 เม็ดตลอดไป สำหรับคนที่ข้ออักเสบบ่อยครั้งกระทั่งไม่อาจจะทำมาหากินตามปกติได้ สำหรับผู้ที่นานๆจะมีข้ออักเสบสักครั้งให้พกยาเม็ดประจำตัว เพียงพอมีความรู้สึกว่าข้อเริ่มอักเสบให้กินยาวัวชิซิน 1 เม็ดทันที แล้วก็ซ้ำได้วันละ 2-3 เม็ดตรงเวลา 1-2 วัน ยานี้ถ้าหากกินแม้กระนั้นเนิ่นๆจะคุ้มครองป้องกันไม่ให้กำเนิดข้ออักเสบร้ายแรงขึ้นแบบสุดกำลังและทำให้หายปวดข้อได้เร็วมาก

 • การลดกรดยูริคให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อคุ้มครองการตกผลึกของยูเรท แล้วก็ไปละลายผลึกยูเรทที่ตกตะกอนดังที่ต่างๆของร่างกายให้หายไปทีละน้อยโดยเหตุนี้ยาลดกรดยูริคจำเป็นต้องรับประทานติดต่อกันทุกวันเป็นปีๆหรือทั้งชีวิต ดังนี้สุดแท้แต่ความรุนแรงของโรคเก๊าท์ ยาลดกรดยูริคมี 2 พวก คือ
 • พวกที่ทำให้มีการขับยูริคออกทางไตมากเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับคนที่ไตธรรมดาและไม่มีนิ่วในไต ยาที่ใช้คือ โปรเบเนซิด (Probenecid) 1-2 เม็ดต่อวัน การจัดยาจะต้องอาศัยตรวจระดับกรดยูริค ว่าต่ำลงมาอยู่ในขั้นน่าพึงพอใจไหม คนที่รับประทานยาจำพวกนี้ควรดื่มน้ำมากมายๆประมาณ 1.5-2 ลิตร/วัน เพื่อคุ้มครองปกป้องการเกิดนิ่วกรดยูริคในไต ยานี้ราคาแพงถูกกว่ารวมทั้งปลอดภัยกว่ายากลุ่ม 2 แต่ว่าห้ามใช้ในเป็นโรคไตวายหรือมีนิ่วในไต
 • พวกที่ตัดการผลิตของกรดยูริคในร่างกาย อาทิเช่น แอบโลพูรินอล (Allopurinol) 200-300 มก.ต่อวัน ยาตัวนี้มีอันตรายคือ กำเนิดตับอักเสบได้ แต่ที่พบได้ทั่วไปเป็น เกิดการแพ้ยาอย่างรุนแรงถึงขนาดผิวหนังเป็นผื่น, พุพอง, แดงลอกหมดทั่วตัว ซึ่งมีอัตราตายสูงมาก วิธีคุ้มครองป้องกันคือ ถ้ารับประทานยาแล้วรู้สึกมีอาการคันเรียกตัวโดยยังไม่มีผื่น หรือเริ่มมีผื่นแดง แต่ว่าไม่รุนแรงจำเป็นต้องหยุดยาทันที มิฉะนั้นจะแพ้ยารุนแรงขึ้นจนเกิดภาวะดังที่กล่าวถึงแล้วได้ ซึ่งแม้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลก็บางทีอาจปรับแต่งไม่ทัน


ผู้เจ็บป่วยจำนวนมาก มักหลงผิดว่าหายจากโรคแล้ว เมื่อไม่มีลักษณะของการปวดข้อ ก็มักจะหยุดกินยา และจะมาเจอหมอเป็นบางโอกาส เฉพาะเวลามีอาการข้ออักเสบ พฤติกรรมเช่นนี้ มักทำให้คนป่วยเปลี่ยนเป็นโรคเกาต์จำพวกเรื้อรัง และเกิดภาวะแทรกต่างๆตามมาในที่สุด ยิ่งกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการบริโภคยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาโรคเกาต์ให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่

 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์สด พบว่าผู้เจ็บป่วยโรคเกาต์ที่ดื่มเบียร์สดมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดลักษณะของการปวดโรคเกาต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆราวๆ 2.5 เท่า เนื่องด้วยในเบียร์สดมีพิวรีนปริมาณมากสามารถกลายเป็นกรดยูริกได้
 • ลดการทานอาหารที่มีพิวรีนสูง ตามตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงจำนวนพิวรีนในของกินที่กินได้ 100 กรัม
จากหนังสือ Normal and Therapcutic Nutrition ของ Gorinne H. Robinson 1072 จากการเล่าเรียนจำนวนพิวรีนในอาหารประเภทต่างๆโภชนาการ 13:2522
การติดต่อของโรคเก๊าท์ เนื่องด้วยโรคเก๊าท์เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาจาก ร่างกายมีการสะสมของกรดยูริก (uric acid) มากจนเกินความจำเป็น หรือมีการขับกรดยูริกที่น้อยผิดปกติของร่างกาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรคเก๊าท์จึงเป็นโรคที่ไม่มีการ
ติดต่อจากคนสู่คน หรือจากสัตว์สู่คนแต่อย่างใด แต่โรคเก๊าท์ก็มีสาเหตุ จากความผิดแปลกทางชนิดกรรม โดยเหตุนี้จึงเจอผู้ป่วยที่มีต้นเหตุโรคมาจากกรรมพันธุ์ได้ เช่นกัน
การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการป่วยด้วยโรคเก๊าท์ ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ควรจะปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางส่วนอาจมีส่วน เนื่องจากว่าช่วยให้ลักษณะของโรคดีขึ้นได้ดังนี้

 • ดื่มน้ำมากมายๆอย่างต่ำวันละ ๓ ลิตร แต่ละวัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กำเนิดนิ่วในไตเมื่อไม่เป็นโรคที่จำเป็นต้องจำกัดน้ำ
 • ห้ามกินเหล้า เบียร์สด ไวน์ ซึ่งอาจจะทำให้โรคเกาต์กำเริบเสิบสานได้
 • หลีกเลี่ยงของกินที่มีกรดยูริกสูง ดังเช่น เครื่องในสัตว์ สัตว์ปีกทุกชนิด กะปิ น้ำสกัดจากเนื้อ ไข่แมงดา พืชผักหน่ออ่อน (ดังเช่น ถั่วงอก ยอดกระถิน ยอดแค สะเดา ชะอม หน่อไม้ แอสพารากัส ยอดผัก ฯลฯ) ผู้เจ็บป่วยจำเป็นต้องรอสังเกตว่าของกินอะไรที่ทำให้โรคกำเริบ ก็ควรหลีกเลี่ยง
 • ควรจะหลบหลีกการกินน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีความหวานมากมาย โดยยิ่งไปกว่านั้นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลฟรุกโตส
 • หลบหลีกการใช้ยาที่อาจจะเป็นผลให้โรคกำเริบ ดังเช่นว่า แอสไพริน ยาขับฉี่กรุ๊ปไทอาไซด์
 • ถ้าเกิดอ้วน ควรจะลดความอ้วนลงทีละน้อย อย่าลดฮวบฮาบ อาจจะส่งผลให้มีการสลายตัวของเซลล์อย่างเร็ว ทำให้มีกรดยูริกสูง โรคเกาต์กำเริบได้
 • ถ้าหากเจอมีตุ่มโทฟัสตามผิวหนัง ห้ามบีบแกะ หรือใช้เข็มเจาะให้แตก เพราะว่าอาจทำให้แปลงเป็นแผลเรื้อรังได้
 • เมื่อมีลักษณะอาการปวดให้ใช้น้ำอุ่นจัดๆหรือใช้น้ำแข็งประคบตรงข้อที่ปวด โดยประมาณ 20 นาที และก็เลี่ยงการลงน้ำหนักตรงข้อนั้นๆ
 • เมื่อลักษณะของการปวดทุเลาลงแล้ว ควรจะไปพบแพทย์ที่โรงหมอเพื่อตรวจยืนยันการวินิจฉัยแล้วก็รับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป
 • เมื่อแพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคเก๊าท์ควรจะทานอาหารตามหมอสั่งให้ครบรวมทั้งไปตรวจตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
การคุ้มครองตนเองจากโรคเก๊าท์

 • คนที่มีวงศาคณาญาติเป็นโรคโรคเกาต์ ควรตรวจหาระดับของกรดยูริกในเลือดเป็นระยะๆ
 • เมื่อมีลักษณะผิดปกติของข้อเกิดขึ้น ดังเช่นว่า ปวดข้อกระทันหัน บวมแดง ร้อนที่ข้อ ควรไปพบหมอเพื่อตรวจวิเคราะห์อย่างเร่งด่วน
 • หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีสารพิษพิวรีนสูง โดยยิ่งไปกว่านั้นอาหารทะเล เครื่องในสัตว์ รวมทั้งสัตว์ปีก
 • ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน (BMI)
 • หลีกเลี่ยงจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอลล์ หรือ น้ำอัดลมให้พอดิบพอดี
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ


สมุนไพรที่ช่วยคุ้มครองปกป้อง/รักษาโรคเก๊าท์ การใช้สมุนไพรในผู้เจ็บป่วยโรคเกาต์มีข้อมูลสนับสนุนออกจะน้อย อาจเนื่องด้วยโรคนี้เกี่ยวกับหลายต้นสายปลายเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะการทำงานของไต ซึ่งการใช้สมุนไพรไม่ได้เป็นการรักษาที่ต้นสายปลายเหตุ เพียงช่วยบรรเทาอาการแค่นั้น แม้กระนั้นมีข้อมูลของศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ ประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวโยงทางด้านสุขภาพที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือ มีผลงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยออกมาว่าสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทุเลาอาการของโรคเก๊าท์เป็น

 • ขมิ้นชัน มีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญคือเคอร์คิวมินมีฤทธิ์ลดการอักเสบ ขนาดทั่วไปที่เสนอแนะต่อวันเป็น 1.5-3.0 กรัม ถ้าหากกินขมิ้นชันแคปซูล 500 มิลลิกรัม สามารถกินได้วันละ 3-6 แคปซูล ซึ่งจะช่วยบรรเทาการอักเสบของข้อและก็กระดูกที่มีลักษณะอาการปวดของโรคเก๊าท์
 • โบรมีเลน (bromelain) เป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีจากสับปะรด มีคุณสมบัติรลดอักเสบ ลดปวดโดยขนาดกินที่แนะนำคือ 500 มก. วันละ 2 ครั้ง ช่วยลดอาการอักเสบรวมทั้งอาการปวดของโรคเก๊าท์ได้
 • ชาเขียว มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) มีการเรียนรู้ในคนร่างกายแข็งแรงปริมาณ 30 รายโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มให้ได้รับสารสกัดชาเขียว 2, 4, หรือ 6 กรัมต่อวัน พบว่าหลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์ กลุ่มที่บริโภคสารสกัดชาเขียว 2 กรัมต่อวันสามารถลดระดับกรดยูริกในเลือดได้มากที่สุดเป็นจาก 4.81 ± 0.81 มิลลิกรัมต่อดล. เป็น 4.64 ± 0.92 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ก็เลยมีการชี้แนะให้กินน้ำชาเขียวที่ไม่มีส่วนผสมของคาเฟอีนวันละ 2-4 ถ้วยชา


ยิ่งไปกว่านี้ยังมีสมุนไพรอื่นๆที่ช่วยคุ้มครองปกป้อง/บรรเทาลักษณะของโรคเก๊าท์ได้อีกยกตัวอย่างเช่น เห็ดหลินจือ ช่วยฟื้นฟูการทำงานของไต สร้างสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบของไต รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบหมุนเวียนเลือด หญ้าใต้ใบ มีคุณประโยชน์เป็นยาขับฉี่ สามารถขับกรดยูริคออกทางเยี่ยวได้ ไพรที่คนไทยรู้จักกันดีว่ามีประโยชน์ในด้าน แก้อาการปวดปวดเมื่อยต่างๆบำรุงกำลัง รวมทั้งยังส่งผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับรองคุณประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วยเป็นแก้ปวดเมื่อย แก้กล้ามอักเสบ เถาวัลย์เปรียง แก้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว แก้กล้ามเนื้ออักเสบ รักษาอาการข้อหัวเข่าเสื่อม เมื่อทานเถาวัลย์เปรียงทำให้ปัสสาวะบ่อยครั้งซึ่งเป็นประโยชน์ในการช่วยขับกรดยูริคออกมาทางปัสสาวะได้อีกทางหนึ่ง หญ้าหนวดแมว สมุนไพรอย่างต้นหญ้าหนวดแมวที่มีสรรพคุณสำหรับการขับกรดยูริค ต้นหญ้าหนวดแมว มีเกลือโปรแตสเซียม ช่วยสำหรับในการขับฉี่และขยายหลอดไตให้กว้าง ช่วยขับกรดยูริคเหตุเพราะต้นหญ้าหนวดแมวทำให้เยี่ยวเป็นด่าง ผู้ที่รับประทายต้นหญ้าหนวดแมว จะมีการขับกรดยูริคออกมาทางฉี่เพิ่มขึ้น และทำให้ปัสสาวะเป็นด่าง ทำให้กรดยูริคตกตะกอนลดลงด้วย
เอกสารอ้างอิง

 • รศ.พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์.โรคเก๊าท์.นิตยสารหมอชาวบ้าน.เล่มที่.49.คอลัมน์ โรคน่ารู้.พฤษภาคม.2526
 • นศภ.ปณิดา ไทยอ่อน.โรคเก๊าท์(gout) ดูแลอย่างไรดี.บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน.คลังข้อมูลยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • Choi HK, Atkinson K, Karlson EW, Willett W, Curhan G. Alcohol intake and risk of incident gout in men: a prospective study. Lancet. 2004;363:1277-81. http://www.disthai.com/
 • Neogi T. Gout. N Engl J Med 2011;364(5):443-52.
 • รศ.นพ.สุรเกียรต์ อาชานานุภาพ.เกานต์.นิตยสารหมอชาวบ้าน.เล่มที่346.คอลัมน์สารานุกรมทันโรค.กุมภาพันธ์.2551
 • เก๊าท์-อาการ,สาเหตุ,การรักษา.พบแพทย์.
 • หนังสือตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2. “โรคเกาต์ (Gout)”.  (นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ).  หน้า 823-826.
 • Neogi T, Chen C, Niu J, Chaisson C, Hunter DJ, Choi H, et al. Relation of temperature and humidity to the risk of recurrent gout attacks. Am J Epidemiol 2014;180:372-7.
 • สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเกาต์; 2555
 • Zhang Y, Chen C, Choi H, Chaisson C, Hunter D, Niu J, et al. Purine-rich foods intake and recurrent gout attacks. Ann Rheum Dis 2012;71:1448-53.
 • ผศ.นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์.โรคเกาต์.ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • Zhang Y, Woods R, Chaisson CE, Neogi T, Niu J, McAlindon TE, et al. Alcohol consumption as a trigger of recurrent gout attacks. Am J Med 2006;119:800 e13-8.


33

โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)
โรคถุงลมโป่งพอง คืออะไร โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มของโรคปอดอุดกันเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) ซึ่งโรคปอดอุดกันเรื้อรัง จะประกอบไปด้วยโรคหลอดลมอักเสบแล้วก็ถุงลมโป่งพอง โดยทั่วไปแล้วจะเจอรูปแบบของ 2 โรคนี้ด้วยกัน แต่ว่าถ้าตรวจเจอว่าปอดมีพยาธิภาวะของถุงลมที่โป่งพองออกเป็นคุณลักษณะเด่น ก็จะเรียกว่า “โรคถุงลมโป่งพอง” ซึ่งก็คือ ภาวการณ์ทุพพลภาพอย่างคงทนของถุงลมในปอด ซึ่งเป็นผลมาจากผนังถุงลมเสียความยืดหยุ่นแล้วก็เปราะง่าย ทำให้ถุงลมสูญเสียหน้าที่สำหรับเพื่อการแลกเปลี่ยนอากาศ และฝาผนังของถุงลมที่เปราะยังมีการแตกทะลุ ทำให้มีถุงลมขนาดเล็กๆหลายๆอันรวมตัวเป็นถุงลมที่โป่งพองรวมทั้งทุพพลภาพ ทำให้จำนวนผิวของถุงลมที่ยังปฏิบัติภารกิจได้ทั้งหมดทั้งปวงลดลงกว่าธรรมดา แล้วก็มีอากาศภายในปอดมากยิ่งกว่าปกติได้ผลให้ออกซิเจนจึงเข้าสู่กระแสเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้น้อยลง คนเจ็บจึงมีอาการหายใจตื้นและก็กำเนิดอาการหอบง่ายตามมา
โรคนี้มักจะพบในคนวัยแก่ (ช่วงอายุ 45-65 ปี) เจอในผู้ชายได้มากกว่าสตรี และพบได้บ่อยร่วมกับโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังรวมทั้งแยกออกมาจากกันยาก คนป่วยจำนวนมากจะมีประวัติการสูบบุหรี่จัด  มานานเป็น 10-20 ปีขึ้นไป หรือไม่ก็มีประวัติอยู่การได้รับมลภาวะทางอากาศในจำนวนมากและก็ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆไม่ว่าจะเป็นอากาศเสีย ฝุ่นผง ควัน หรือมีอาชีพทำงานในโรงงานหรือเหมืองแร่ที่หายใจเอาสารระคายเข้าไปบ่อยๆ โรคถุงลมโป่งพอง เป็นโรคที่มักพบและก็เป็นต้นเหตุอันดับที่หนึ่งของการเสียชีวิตในพลเมืองทั่วทั้งโลก โดยในประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาพบเป็นลำดับที่ 4 ของต้นสายปลายเหตุการตายของมวลชน แม้นับเฉพาะโรคถุงลมโป่งพอง อัตราการพบโรคเป็น18 คน ในประชากร 1,000 คน  ส่วนเหตุการณ์เดี๋ยวนี้ของถุงลมโป่งพองในประเทศไทย มีทิศทางสูงขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันกับทั้งโลก แล้วก็เป็นเลิศในสิบ ที่มาของการตาย ของมวลชนไทย จึงนับเป็นโรคที่คือปัญหาทางสาธารณสุขของเมืองไทยอีกโรคหนึ่ง
สิ่งที่ทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง ปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดถุงลมโป่งพอง เป็นการสูบบุหรี่ แต่จากการเรียนพบว่าผู้ที่ดูดบุหรี่ได้โอกาสเป็นถุงลมโป่งพองมากยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่มากถึง 6 เท่า ซึ่งคนที่เป็นโรคนี้ มักมีประวัติดูดบุหรี่จัด (มากกว่าวันละ 20 มวน) นาน 10-20 ปีขึ้นไป สารพิษในบุหรี่จะเบาๆทำลายเยื่อบุหลอดลมและก็ ถุงลมในปอด ทีละเล็กทีละน้อย ใช้เวลานานนับสิบๆปี จนสุดท้ายถุงลมปอดพิการ เป็นสูญเสียหน้าที่สำหรับเพื่อการเปลี่ยนอากาศ (นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นอากาศเสียออกจากร่างกาย แล้วก็นำออกสิเจนซึ่งเป็นอากาศดีเข้าสู่ร่างกาย โดยผ่านทางระบบทางเท้าหายใจ) เกิดอาการหอบเมื่อยล้าง่าย และกำเนิดโรคติดเชื้อของปอดซ้ำจากจำเจ
นอกเหนือจากยาสูบซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคนี้แล้ว คนไข้ส่วนน้อยยังอาจเกิดจากต้นสายปลายเหตุอื่น อาทิเช่น มลภาวะในอากาศ การหายใจเอามลพิษในอากาศ ดังเช่น ควันจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ไอเสียรถยนต์ จะเพิ่มการเสี่ยงให้กำเนิดถุงลมโป่งพอง เพราะพบว่ามวลชนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆจะมีอัตราการป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งรวมทั้งโรคถุงลมโป่งพองได้มากกว่ามวลชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด มลภาวะทางอากาศจึงน่าจะมีความเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย ควันที่มีพิษหรือสารเคมีจากโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือควันพิษที่มีส่วนประกอบของสารเคมีหรือฝุ่นละอองจากไม้ ฝ้าย หรือกระบวนการทำเหมือง ถ้าเกิดหายใจเข้าไปในจำนวนที่มากรวมทั้งเป็นระยะเวลานาน ก็มีโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เกิดถุงลมโป่งพองได้มากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มโอกาสมากขึ้นไปอีกถ้าเป็นคนที่ดูดบุหรี่ ภาวะพร่องสารต้านทริปซิน (α1-antitrypsin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีป้องกันการเช็ดกทำลายของเนื้อเยื่อเกี่ยวข้องจากสารต่างๆก็เลยช่วยคุ้มครองไม่ให้ถุงลมปอดถูกสารพิษ ภาวะนี้จัดเป็นโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ ซึ่งโรคทางพันธุกรรมจำพวกนี้จำนวนมากจะเจอในคนเชื้อชาติผิวขาว มักเกิดอาการในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 40-50 ปี รวมทั้งคนเจ็บชอบไม่สูบบุหรี่ อย่างไรก็แล้วแต่ ภาวการณ์นี้ก็เจอกำเนิดได้น้อยมากคือราวๆ 3% ของโรคปอดเรื้อรังทั้งหมดทั้งปวง
ลักษณะโรคถุงลมโป่งพอง ช่วงแรกจะมีลักษณะอาการของหลอดลมอักเสบเรื้อรัง กล่าวคือจะมีลักษณะไอมีเสลดเรื้อรังเป็นแรมเดือนแรมปี คนเจ็บชอบไอหรือขากเสมหะในคอหลังจากตื่นรุ่งอรุณบ่อยๆ จนถึงนึกว่าคือเรื่องธรรดาและไม่ได้ตั้งใจรักษา ถัดมาจะเริ่มไอถี่ขึ้นตลอดวัน แล้วก็มีเสมหะไม่น้อยเลยทีเดียว ในช่วงแรกเสลดมีสีขาว ถัดมาบางทีอาจจะแปลงเป็นสีเหลืองหรือเขียว มีไข้ หรือหอบอ่อนเพลียเป็นบางครั้งจากโรคติดเชื้อแทรกซ้อน เว้นเสียแต่อาการไอเรื้อรังดังที่กล่าวมาแล้วแล้ว คนเจ็บจะมีอาการอ่อนแรงง่ายเวลาออกแรงมากมาย  อาการหอบอ่อนล้าจะค่อยๆเป็นมากขึ้น แม้กระทั้งเวลาเดินตามปกติ เวลากล่าวหรือทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันก็จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยง่าย
                   แม้คนไข้ยังดูดบุหรี่ถัดไป ท้ายที่สุดอาการจะรุนแรง จนกระทั่งแม้แต่อยู่เฉยๆก็รู้สึกหอบเหนื่อย ดังนี้เพราะถุงลมปอดพิการอย่างรุนแรง ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจแลกอากาศ นำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายให้เกิดพลังงาน คนป่วยมักมีลักษณะอาการกำเริบหนักเป็นบางครั้งบางคราว ด้วยเหตุว่ามีการติดเชื้อ (หลอดลมอักเสบ ปอด) เข้าแทรก ทำให้จับไข้ ไอมีเสลดเหลืองหรือเขียว หายใจหอบ หายใจมีเสียงดังวี้ดๆตัวเขียว จนจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงหมอ  เมื่อเป็นถึงขนาดระยะรุนแรง ผู้เจ็บป่วยมักมีลักษณะอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด รูปร่างผอมเกร็ง มีอาการหอบอ่อนแรง อยู่ตลอดเวลา มีลักษณะเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสและอาจเสียชีวิตได้จากโรคแทรกซ้อน
                นอกจากนี้ ในบางรายอาจพบว่ามีริมฝีปากหรือเล็บเป็นสีคล้ำออกม่วงเทาหรือฟ้าเข้มด้วยเหตุว่าขาดออกซิเจน หรือถ้ามีลักษณะหายใจตื้นเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วก็มีอาการที่ห่วยแตกลงอีกด้วย
สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง แบ่งได้ 2 กรุ๊ป คือ

 • สาเหตุด้านคนเจ็บ ตัวอย่างเช่น ลักษณะทางกรรมพันธุ์ เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ขาดโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี (Enzyme) ชื่อ Alpha-one antitrypsin ซึ่งเป็นเอนไซม์ปกป้องการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเกี่ยวเนื่องจากสารต่างๆซึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้
 • ต้นเหตุด้านสภาพการณ์แวดล้อม มีความหมายสูงที่สุด เช่น
 • ควันที่เกิดจากบุหรี่ เป็นต้นเหตุสำคัญที่สุดของโรคนี้ พบว่ามากยิ่งกว่าจำนวนร้อยละ 75.4 ของคนเจ็บ COPD เป็นผลมาจากยาสูบ การสูบยาสูบ เป็นต้นเหตุที่มักพบที่สุด ซึ่งรวมถึงบุหรี่ยาเส้นพื้นเมืองด้วย จำนวนและก็ช่วงเวลาที่ดูดบุหรี่มีความเชื่อมโยงกับการเกิดโรค ยิ่งสูบบุหรี่มากมายแล้วก็สูบมานานยาวนานหลายปี ก็ได้โอกาสกำเนิดโรคนี้ได้มาก นอกเหนือจากนั้นคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เอง แต่ได้รับควันที่เกิดจากบุหรี่จากผู้อื่นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาที่นานๆๆก็ได้โอกาสกำเนิดโรคนี้ได้ด้วยเหมือนกัน
 • มลภาวะอีกทั้งในบริเวณบ้าน ที่ทำงาน แล้วก็ที่ส่วนรวมที่สำคัญเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการทำกับข้าว (biomass fuel) แล้วก็สำหรับขับเครื่องจักรต่างๆ(diesel exhaust)


กระบวนการรักษาโรคถุงลมโป่งพอง การวิเคราะห์โรคถุงลมโป่งพอง หมอจะอาศัยองค์ประกอบหลายประเภท อาทิเช่น ประวัติความเป็นมาสัมผัสสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ร่วมกับ อาการ ผลการตรวจร่างกาย ภาพรังสีอก และก็รับรองการวิเคราะห์ด้วย spirometry ดังลัษณะดังกล่าวต่อไปนี้
อาการ ส่วนใหญ่ผู้เจ็บป่วยที่มาเจอแพทย์จะมีลักษณะเมื่อพยาธิสภาพขยายไปๆมาๆกแล้ว อาการที่ตรวจพบ ดังเช่นว่า หอบ อ่อนล้าซึ่งจะเป็นมากขึ้นเรื่อยไอเรื้อรังหรือมีเสมหะโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้า อาการอื่นที่เจอได้ คือ แน่น อก หรือหายใจมีเสียงหวีดร้อง
การตรวจทางรังสีวิทยา ภาพรังสีทรวงอกมีความไวน้อยสำหรับในการวินิจฉัยโรคถุงลมโป่งพอง แต่ว่ามี จุดสำคัญสำหรับในการแยกโรคอื่น ในคนเจ็บ emphysema บางทีอาจเจอลักษณะ hyperinflationหมายถึงกะบังลมแบน ราบแล้วก็หัวใจมีขนาดเล็กมีอากาศในปอดมากกว่าปกติ ในคนป่วยที่มี corpulmonale จะพบว่าหัวใจห้องขวา รวมทั้ง pulmonary trunk มี ขนาดโตขึ้น และ peripheral vascular marking ลดน้อยลง
การตรวจสมรรถนะปอด Spirometry มีความสำคัญในการวินิจฉัยโรคนี้มากมาย และก็สามารถจัดระดับความรุนแรงของโรคได้ด้วย โดยการตรวจ spirometry นี้ต้องตรวจเมื่อคนเจ็บมีลักษณะอาการคงเดิม (stable) และไม่มีอาการกำเริบของโรคขั้นต่ำ 1 เดือน การตรวจนี้สามารถวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะที่คนป่วยยังไม่มีอาการ  โดยแพทย์จะให้คนป่วยหายใจเข้าให้เต็มกำลัง แล้วเป่าลมหายใจออกอย่างเร็วผ่านเครื่องสไปโรมิเตอร์ (Spirometry) แล้ววัดดูค่า FEV1 (Forced expiratory volume in 1 second) ซึ่งหมายถึง ขนาดอากาศที่หายใจออกใน 1 วินาที และก็ค่า FVC (Forced vital capacity) ซึ่งก็คือ ขนาดอากาศที่หายใจออกทั้งหมดทั้งปวงจนถึงสุดอย่างเต็ม 1 ครั้ง จะพบลักษณะของ airflow limitation โดยค่า FEV1 / FVC ข้างหลังให้ยาขยายหลอดลมน้อยกว่าจำนวนร้อยละ 70 และแบ่งความรุนแรงเป็น 4 ระดับ โดยใช้ค่า FEV1 ข้างหลังให้ยาขยายหลอดลม

การตรวจด้วยเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Pulse oximetry) เป็นการตรวจเพื่อวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ซึ่งในผู้เจ็บป่วยโรคถุงลมโป่งพองชอบมีออกสิเจนในเลือดต่ำเป็นวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้น้อยกว่าธรรมดา เพราะว่าร่างกายมิได้รับออกสิเจนอย่างเพียงพอ (โดยค่าปกติจะอยู่ที่ 96-99% ถ้าต่ำลงมากยิ่งกว่านี้ผู้ป่วยจะรู้สึกอ่อนล้าอย่างมากขึ้นเรื่อยๆ)
การตรวจค้นระดับสารทริปสินในเลือด ถ้าหากผู้เจ็บป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองมีอายุน้อยกว่า 40-50 ปี ต้นสายปลายเหตุอาจมาจากสภาวะพร่องสารต้านทริปสินซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมได้ คนป่วยก็เลยจะต้องตรวจค้นปริมาณ α1-antitrypsin ในเลือด
การดูแลรักษา เพื่อทรงสภาพร่างกายเดี๋ยวนี้ให้เยี่ยมที่สุด แล้วก็เพื่อ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มี หลัก 4 ประการ คือ  การเลี่ยงหลีกปัจจัยเสี่ยง  การรักษา stable COPD  การวัดแล้วก็ติดตามโรค  การดูแลรักษาสภาวะกําเริบกระทันหันของโรค (acute exacerbation)

 • การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง สำหรับการเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญหมายถึงการช่วยเหลือให้คนไข้เลิกดูดบุหรี่อย่างคงทน โดยใช้พฤติกรรมบำบัด หรือร่วมกับยาที่ใช้ช่วยเลิกบุหรี่ และหลบหลีกหรือลดมลภาวะ ตัวอย่างเช่น เลี่ยงการใช้เตาถ่านในที่อากาศถ่ายเทไม่ดี เป็นต้น
 • การรักษา stable COPD การรักษาผู้ป่วยอาศัยการคาดคะเนความรุนแรงของโรคตามอาการแล้วก็ผล spirometry ส่วนต้นสายปลายเหตุอื่นที่ใช้ประกอบสำหรับเพื่อการใคร่ครวญให้การรักษา ได้แก่ ประวัติการเกิดภาวะกำเริบเฉียบพลันของโรค ภาวะแทรกซ้อน ภาวการณ์หายใจล้มเหลว โรคอื่นที่เจอร่วม และสถานะสุขภาพ  (health status) โดยรวม


การให้ข้อมูลที่สมควรเกี่ยวกับโรค รวมทั้งแนวทางรักษาแก่ผู้ป่วยรวมทั้งญาติ จะช่วยทำให้การดูแลรักษามีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยมีความสามารถสำหรับในการศึกษาการใช้ชีวิตกับโรคนี้ดีขึ้น แล้วก็สามารถวางแผนชีวิตในกรณีที่โรคดำเนินไปสู่ระยะท้ายที่สุด  (end of life plan)
การดูแลรักษาด้วยยา การใช้ยามีจุดหมายเพื่อบรรเทาอาการ ลดการกำเริบ แล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิต ปัจจุบันยังไม่มียาจำพวกใดที่มีหลักฐานแจ้งชัดว่าสามารถลดอัตราการตาย แล้วก็ชะลออัตราการน้อยลงของสมรรถนะปอดได้ ซึ่งการรักษาดัวยยา จะมียาต่างๆดังเช่น
ยาขยายหลอดลม ยากลุ่มนี้ทำให้อาการรวมทั้งสมรรถภาพหลักการทำงานของผู้เจ็บป่วยดีขึ้น ลดความถี่รวมทั้งความรุนแรงของการกำเริบ เริ่มคุณภาพชีวิตทำให้สถานะสุขภาพโดยรวมของคนป่วยดียิ่งขึ้น แม้ว่าคนเจ็บบางรายอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการตอบสนองต่อยาขยายหลอดลมตามเกณฑ์การตรวจ spirometry ก็ตาม
ยาขยายหลอดลมที่ใช้ แบ่งออกเป็น 3 กรุ๊ป คือ β2-agonist, anticholinergic แĈะ xanthine derivative
การจัดการขยายหลอดลม เสนอแนะให้ใช้วิธีสูดพ่น  (metered-dose หรือ dry-powder inhaler) เป็นอันดับแรกเนื่องด้วยมีประสิทธิภาพสูงและก็ผลกระทบน้อย
ICS ถึงแม้การให้ยา ICS อย่างสม่ำเสมอจะไม่สามารถชะลอการลดน้อยลงของค่า FEV แต่ว่าสามารถทำให้สถานะสุขภาพดีขึ้น รวมทั้งลดการกำเริบของโรคในคนไข้กรุ๊ปที่มีอาการร้ายแรงแล้วก็ที่มีลักษณะกำเริบเสิบสานบ่อย
ยาผสม ICS แล้วก็ LABA จำพวกสูด มีหลักฐานว่ายาผสมกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพเหนือกว่ายา LABA หรือยา ICS ประเภทสูดโดดเดี่ยวๆโดยเฉพาะในคนไข้ขั้นรุนแรงและมีลักษณะอาการกำเริบบ่อยๆแต่ว่าก็ยังมีความโอนเอียงที่จะกำเนิดปอดอักเสบสูงมากขึ้นเหมือนกัน
Xanthine derivatives เป็นประโยชน์แต่ว่าเป็นผลข้างเคียงได้ง่าย จะต้องใคร่ครวญเลือกยาขยายหลอดลมกรุ๊ปอื่นก่อน ดังนี้ ประสิทธิภาพของยากลุ่มนี้ได้จากการศึกษายาชนิดที่เป็น sustained-release เพียงแค่นั้น
การดูแลและรักษาอื่นๆวัคซีน เสนอแนะให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ระยะเวลาที่สมควรเป็น มี.ค. – เดือนเมษายน แม้กระนั้นอาจให้ได้ตลอดทั้งปี การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด  (pulmonary rehabilitation) มีเป้าหมายเพื่อลดอาการของโรค เพิ่มคุณภาพชีวิต แล้วก็เพิ่มความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการทำงานกิจวัตร ซึ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดนี้ ต้องครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวพันด้วย ได้แก่ สภาพของกล้ามเนื้อ ภาวะอารมณ์รวมทั้งจิตใจ ภาวะโภชนาการฯลฯ ให้การบำบัดรักษาด้วยออกสิเจนระยะยาว  การรักษาโรคการผ่าตัด และ/หรือ หัตถการพิเศษ คนเจ็บที่ได้รับการดูแลและรักษาด้วยยา และการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดอย่างเต็มที่แล้ว ยังควบคุมอาการไม่ได้ ควรส่งต่ออายุรเวชผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจ เพื่อประเมินการดูแลและรักษาโดยการผ่าตัด อย่างเช่น
           Bullectomy
           การผ่าตัดเพื่อลดปริมาตรปอด  (lung volume reduction surgery)
           การใส่เครื่องไม้เครื่องมือในหลอดลม (endobronchial valve)
           การผ่าตัดเปลี่ยนแปลงปอด
การประมาณและติดตามโรค สำหรับการประมวลผลการรักษาจะต้องมีการประเมินทั้งยัง อาการคนเจ็บ  (subjective) และผลของการตรวจ (objective) อาจประเมินทุก 1-3 เดือนตามสมควร ทั้งนี้ขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรคและก็เหตุทางเศรษฐสังคม
เมื่อใดก็ตามพบแพทย์ ควรจะติดตามอาการ อาการเหนื่อยหอบ ออกกำลังกาย ความถี่ของกการกำเริบของโรค อาการแสดงของการหายใจลำบาก และการวัดวิธีการใช้ยาสูด
ทุก 1 ปี ควรวัด  spirometry ในคนป่วยที่มีลักษณะเมื่อยล้ารุกรามกิจวัตรประจําวัน ควรจะวัด BODE Index, 6 minute walk distance, ระดับ oxygen saturation หรือ arterial blood gases
การดูแลรักษาภาวการณ์กำเริบกระทันหันของโรค  (acute exacerbation) การกำเริบฉับพลันของโรค คือ ภาวการณ์ที่มีลักษณะอาการเมื่อยล้าเพิ่มขึ้นกว่าเดิมในช่วงเวลาอันสั้น (เป็นวันถึงอาทิตย์) และ/หรือ มีปริมาณเสลดเพิ่มขึ้น หรือมีเสมหะเปลี่ยนสี (purulent sputum) โดยจะต้องแยกจากโรคหรือภาวการณ์อื่นๆตัวอย่างเช่น หัวใจล้มเหลว pulmonary embolism, pneumonia, pneumothorax
การติดต่อของโรคถุงลมโป่งพอง โรคถุงลมโป่งพองมีต้นเหตุที่เกิดจาก เยื่อบุหลอดลมและถุงลมในปอดถูกทำลายโดยสารพิษต่างๆอาทิเช่น พิษในควันบุหรี่ , มลพิษทางอาการและสารเคมี ที่เราดมกลิ่นเข้าไป เป็นระยะเวลานานแล้วก็ในปริมาณที่มาก ซึ่งโรคถุงลมโป่งพองขาดการติดต่อ จากคนสู่คน หรือ จากสัตว์สู่คนแต่อย่างใด แม้กระนั้นบางทีอาจพบได้ว่าเป็นผลมาจากกรรมพันธุ์ (ภาวการณ์บกพร่องสารต้านทริปซีน (a1-antitrypsin)) แม้กระนั้นเจอได้น้อยมาก โดยประมาณ 3% ของโรคปอดเรื้อรังทั้งสิ้น
การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพอง

 • ติดตามการรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอและใช้ยารักษาให้ครบถ้วนบริบูรณ์จากที่แพทย์กำหนด
 • เลิกยาสูบโดยเด็ดขาด
 • เลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีมลภาวะ อย่างเช่น ฝุ่นละออง ควัน
 • ดื่มน้ำมากๆวันละ 10-15 แก้ว เพื่อช่วยขับเสลด
 • ในรายที่เป็นระยะร้ายแรง มีลักษณะไม่อยากกินอาหาร น้ำหนักลด ควรจะหาทางบำรุงอาหารให้ร่างกายแข็งแรง
 • ถ้าเกิดจำเป็นต้องมีถังออกซิเจนไว้ประจำบ้าน เพื่อใช้ช่วยหายใจ ทุเลาอาการหอบอ่อนล้า
 • ถ้าหากมีลักษณะอาการเข้าแทรก ตัวอย่างเช่น เป็นไข้ หายใจหอบ ก็ควรรีบพาไปรักษาที่โรงหมอทันที
 • กินอาการที่มีสาระครบ  5 หมู่
 • บริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
 • รักษาสุขภาพอย่างเคร่งครัด
การคุ้มครองตัวเองจากโรคถุงลมโป่งพอง

 • การคุ้มครองป้องกันที่สำคัญที่สุด คือ การไม่ดูดบุหรี่ (รวมถึงยาเส้น) และก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ดูดบุหรี่หรือสถานที่ที่มีควันของบุหรี่
 • คนที่ดูดบุหรี่จัด ถ้าเลิกดูดไม่ได้ ควรหมั่นไปพบหมอเพื่อรับการตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเริ่มมีลักษณะอาการไอหลายครั้งทุกๆวันโดยไม่มีปัจจัยที่แจ่มชัด
 • เลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีมลภาวะกลางอากาศ แล้วก็รู้จักสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองจากควันรวมทั้งสารพิษที่ทำให้เป็นอันตรายต่างๆส่วนคนที่จำเป็นต้องดำเนินการในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆควรไปพบหมอเพื่อรับการตรวจ
 • หลบหลีกการใช้ฟืนหุงหรือก่อไฟข้างในที่ขาดการถ่ายเทอากาศ
 • ถ้าหากเป็นโรคหลอดลมอักเสบและก็โรคหืด จำต้องได้รับการดูแลและรักษาอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็กินยาอย่างเคร่งครัด
สมุนไพรที่ใช้รักษา/ทุเลาอาการของโรคถุงลมโป่งพอง

 • ขิง แก่ สุดยอดของกินบำรุงปอด ช่วยขับสารนิโคตินในผู้สูบบุหรี่ มีสรรพคุณสำหรับการกำจัดนิโคตินตกค้างในปอดรวมทั้งหลอดลม ช่วยขจัดสารพิษที่เกิดจากนิโคตินในกระแสเลือด ยิ่งไปกว่านี้ยังมีคุณประโยชน์เด่นเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบทางเท้าหายใจ การเปิดหลอดลม ระบายขับความร้อน เวลากินขิงก็เลยรู้สึกเตียนโล่ง
 • กระเทียม กระเทียมเป็นยาบำรุงร่างกาย รับประทานเป็นยาแก้อักเสบในอก ในปอด แก้เสมหะ
 • ขมิ้น เป็นสมุนไพรรากฐานที่ใช้รักษาอาการอักเสบกับอวัยวะต่างๆแก้ไข้บ้าคลั่ง แก้ไข้ร้อน แก้เสมหะ อายุเวทชี้แนะให้รับประทานผงขมิ้นละลายกับน้ำผึ้ง เป็นยาบำรุงปอด สมานแผลอักเสบในปอด มีขมิ้นแคปซูลกินเช้าเย็นได้
 • ฟ้าทะลายขโมย รสขม สรรพคุณรับประทานแก้อาการอักเสบต่างๆแก้ไข้ แก้หวัด แก้ปอดอักเสบ แก้ไอ แก้เจ็บคอ
เอกสารอ้างอิง


 • สมุนไพรบำรุงปอด.สยามรัฐ
 • รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.ถุงลมปอดโป่งพอง.นิตยสารหมอชาวบ้าน.เล่มที่361.คอลัมน์สารานุกรมทันโรค.พฤษภาคม.2552
 • Spencer S, Calverley PM, Burge PS, et al. Impact of preventing exacerbations on deterioration of health status in COPD. EurRespir J 2004; 23:698-702.
 • Calverley P, Pauwels R, Vestbo J, et al. Combined salmeterol and fluticasone in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial. Lancet 2003; 361:449-56
 • Eric G. Honig, Roland H. Ingram, Jr. Chronic bronchitis, emphysema, and airways obstruction, in Harrison’s Principles of Internal Medicine, 15th edition, Braunwald, Fauci, Kasper, Hauser, Longo, Jameson (eds). McGrawHill, 2001
 • Calverley PM, Anderson JA, Celli B, et al. Salmeterol and fluticasone propionate and survival in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2007; 356:775-89.
 • โรคถุงลมโป่งพอง-อาการ,สาเหตุ,การรักษา.พบแพทย์. http://www.disthai.com/
 • แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุขโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ.2553.สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย,สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต.ปีที่31.ฉบับที่3.กรกฎาคม-กันยายน2553.หน้า102-110
 • หนังสือตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2.  “ถุงลมปอดโป่งพอง (Emphysema)”.  (นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ).  หน้า 432-436.
 • Szafranski W, Cukier A, Ramirez A, et al. Efficacy and safety of budesonide/formoterol in the management of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2003; 21:74-81.
 • Lung Health Study Research Group. Effect of inhaled triamcinolone on the decline in pulmonary function in chronic obstructive pulmonary disease: Lung Health Study II. N Engl J Med 2000; 343:1902-09.
 • Mahler DA, Wire P, Horstman D, et al. Effectiveness of fluticasone propionate and salmeterol combination delivered via the Diskus device in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166:1084-91.
 • Burge PS, Calverley PM, Jones PW, et al. Randomised, double blind, placebo controlled study of fluticasone propionate in patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease: the ISOLDE trial. BMJ 2000; 320:1297-303.
 • Wongsurakiat P, Maranetra KN, Wasi C, et al. Acute respiratory illness in patients with COPD and the effectiveness of influenza vaccination: a randomized controlled study. Chest 2004; 125: 2011-20.
 • Pauwels RA. Lofdahl CG, Laitinen LA, et al. Long-term treatment with inhaled budesonide in persons with mild chronic obstructive pulmonary disease who continue smoking. European Respiratory Society Study on Chronic Obstructive Pulmonary Disease. N Engl J Med 1999; 340:1948-53.
 • Jones PW, Willits LR, Burge PS, et al. Disease severity and the effect of fluticasone propionate on chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. Eur Respir J 2003; 21:68-73.
 • Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHO workshop report. Bethesda, National Heart, Lung and Blood Institute, Date updated; November 2008. 

34

โรคไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)
โรคไส้ติ่งอักเสบเป็นอย่างไร  ไส้ติ่ง (Vermiform appendix) เป็นส่วนขยายของลำไส้ที่ยื่นออกมาจากกระพุ้งไส้ใหญ่ (Cecum) ไส้ติ่งมีรูปร่างเหมือนถุงยาวๆขนาดเท่านิ้วก้อย ยื่นออกมาจากลำไส้ใหญ่ อยู่ตรงรอบๆท้องน้อยข้างขวา โดยมีลักษณะเป็นถุงแคบและก็ยาว มีขนาดกว้างเพียงแค่ 5-8 มิลลิเมตร และมีความยาวหรือก้นถุงลึกโดยเฉลี่ย 8-10 เซนติเมตร (ในคนแก่) ข้างในมีรูติดต่อกับลำไส้ใหญ่ส่วนต้น ผนังด้านในของไส้ติ่งมีเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองกระจายอยู่ ซึ่งเป็นเยื่อเกิดการอักเสบได้ง่าย โดยเนื้อเยื่อนี้จะมีการเพิ่มปริมาณมากช่วงวัยรุ่น ก็เลยเจอไส้ติ่งอักเสบกำเนิดได้บ่อยมากในวัย รุ่น ไส้ติ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่ที่ฝ่อตัวลงและไม่ได้ทำหน้าที่สำหรับการย่อยแล้วก็ซึมซับของกิน เพราะเป็นท่อขนาดเล็กปลายตัน เมื่อเกิดการอักเสบจึงทำให้เนื้อผนังไส้ติ่งเน่าตายรวมทั้งเป็นรูทะลุในเวลาอันรวดเร็วทันใจได้
ไส้ติ่งอักเสบเป็น อาการบวมและติดเชื้อโรคของไส้ติ่งนับเป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและอันตราย ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่ง ด่วน ด้วยเหตุว่าหากว่าทิ้งเอาไว้นาน ไส้ติ่งที่อักเสบมักแตกกระจายเชื้อโรคสู่ท้อง และบางทีอาจเป็นสา เหตุร้ายแรงกระทั่งติดเชื้อโรคในกระแสเลือดจนกระทั่งขั้นเสียชีวิตได้
โดยการเสียชีวิตโดยมากของโรคไส้ติ่งอักเสบเป็นผลมาจากสภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบรวมทั้งสภาวะช็อค โรคไส้ติ่งอักเสบได้รับการอธิบายเป็นครั้งแรกโดย Reginald Fitz ในปี พ.ศ. 2429 เดี๋ยวนี้ได้รับการยินยอมรับว่าเป็นเยี่ยมในต้นเหตุของลักษณะของการปวดท้องร้ายแรงทันควันที่พบได้บ่อยที่สุดทั่วโลกรวมทั้ง โรคไส้ติ่งอักเสบยังเจอเป็นสาเหตุลำดับหนึ่งของโรคเจ็บท้อง ที่จำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัดเร่งด่วน บ่อยครั้งที่ศึกษาค้นพบว่าคนเจ็บปลดปล่อยให้มีลักษณะอาการเจ็บท้องนานหลายวันและก็หลังจากนั้นจึงค่อยมาโรงพยาบาล  ซึ่งมักจะพบว่าเป็นถึงขั้นไส้ติ่งแตกแล้ว ไส้ติ่งอักเสบเป็นโรคที่พบได้ทั่วไป เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กอายุ 2 ขวบไปจนถึงคนแก่ และยังรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ แต่จะมักพบในช่วงอายุ 10-30 ปี (เจอได้น้อยในผู้สูงวัย เหตุเพราะไส้ติ่งตีบแฟบมีเยื่อหลงเหลือน้อย แล้วก็ในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี เพราะว่าโคนไส้ติ่งยังค่อนข้างจะกว้าง) ในผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายได้โอกาสเป็นโรคนี้ได้เท่าๆกัน แล้วก็มีการคาดทำนองว่าในตลอดกาลของมนุษย์จะมีโอกาสเป็นโรคนี้ราว 7% ในปีๆหนึ่งจะมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้ประมาณ 1 ใน 1,000 คน
สาเหตุของโรคไส้ติ่งอักเสบ ไส้ติ่งอักเสบ มีต้นเหตุมาจากมีภาวการณ์อุดกันของรูไส้ติ่ง ส่วนการอุดกันนั้นส่วนหนึ่งเป็นการเกิดขึ้นเองโดยไม่รู้สาเหตุแจ่มกระจ่าง แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากมีเศษอุจจาระแข็งๆเรียกว่า "นิ่วอุจจาระ" (fecalith) ชิ้นเล็กๆตกลงไปอุดกั้นอยู่ข้างในรูของไส้ติ่ง แล้วทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในรูไส้ติ่งจำนวนน้อยเกิดการเจริญก้าวหน้าแพร่พันธุ์แล้วก็รุกล้ำเข้าไปในผนังไส้ติ่ง จนมีการอักเสบตามมา แม้ปล่อยไว้เพียงแต่ไม่กี่วัน ฝาผนังไส้ติ่งก็เกิดการเน่าตายแล้วก็แตกทะลุได้ และก็ปัจจัยที่พบได้รองลงมาคือ มีต้นเหตุมาจากเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลือง (Lymphoid tissue) ที่ผนังไส้ติ่งที่ครึ้มตัวขึ้นตามการอักเสบต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกาย นอกจากนั้นอาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากสิ่งปลอมปน (อาทิเช่น เมล็ดผลไม้), หนอนพยาธิ (ที่สำคัญคือ พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย พยาธิตืดหมู) หรือก้อนเนื้องอก หรือบางคราวก็อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการต่อว่าดเชื้อที่ระบบทางเท้าหายใจส่วนบน ที่นำมาซึ่งการทำให้ต่อมน้ำเหลืองทั่วร่างกาย รวมถึงต่อมน้ำเหลืองในไส้ติ่งเกิดการปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการขยายตัวขึ้นกระทั่งไปปิดกั้นไส้ติ่ง และก็ทำให้ไส้ติ่งที่อาจมีเชื้อโรคอาศัยอยู่เกิดอาการอักเสบในที่สุด ในคนป่วยบางรายอาจเป็นไส้ติ่งอักเสบที่เกิดขึ้นมาจากเชื้อไวรัสไซโตเมกะโล (Cytomegalovirus)  ซึ่งมักจะพบได้ในคนไข้โรคภูมิคุมกันบกพร่อง แล้วก็บางรายอาจเป็นไส้ติ่งอักเสบโดยที่หมอไม่รู้มูลเหตุเลยก็ได้
อาการของโรคไส้ติ่งอักเสบ อาการสำคัญของโรคไส้ติ่งอักเสบนั้นเป็น ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องที่มีลักษณะตลอดรวมทั้งปวดแรงขึ้นนานเกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป ถ้าเกิดมิได้รับการดูแลและรักษาก็มักจะปวดอยู่นานนับเป็นเวลาหลายวัน จนผู้ป่วยทนปวดไม่ไหวต้องพาส่งโรงหมอ ซึ่งอาการของไส้ติ่งอักเสบนั้นบางทีอาจแบ่งได้สองประเภท เป็นชนิดตรงไปตรงมาแล้วก็จำพวกไม่ไม่อ้อมค้อมดังต่อไปนี้ ชนิดไม่อ้อมค้อมเริ่มแรกอาจปวดแน่นตรงลิ้นปี่คล้ายโรคกระเพาะ บางบุคคลอาจปวดบิดเป็นตอนๆรอบๆสะดือ คล้ายลักษณะของการปวดแบบท้องเดิน บางทีอาจเข้าส้วมบ่อยครั้ง แต่ว่าถ่ายไม่ออก (แต่ว่าบางคนอาจมีอาการถ่ายเป็นน้ำหรือ ถ่ายเหลวร่วมด้วย)ถัดมาจะมีลักษณะอาการอ้วก อ้วก เบื่อข้าวร่วมด้วย อาการปวดท้องชอบไม่ดีขึ้น แม้ว่าจะรับประทานยาพาราใดๆ ต่อมาอีก 3-4 ชั่วโมง ลักษณะของการปวดจะย้ายมาที่ท้องน้อยข้างขวา มีลักษณะปวดเสียดตลอดระยะเวลา และก็จะเจ็บเยอะขึ้นเมื่อมีการขยับเขยื้อนตัว หรือเวลาเดินหรือไอจาม ผู้เจ็บป่วยจะนอนนิ่งๆหากเป็นมากคนเจ็บจะนอนงอขา เอียงไปข้างหนึ่ง หรือเดินตัวงอ เพื่อให้รู้สึกสบายขึ้น  เมื่อถึงขั้นที่มีอาการอักเสบของไส้ติ่งแน่ชัด มีแนวทางตรวจอย่างง่ายๆเป็น ให้ผู้เจ็บป่วยนอนหงายแล้วก็ใช้มือกดลงลึกๆหรือใช้กำปั้นทุบเบาๆตรงบริเวณไส้ติ่ง (ท้องน้อยข้างขวา)คนเจ็บจะรู้สึกเจ็บมากมาย (เรียกว่า อาการกดเจ็บ) คนไข้อาจมีไข้ต่ำๆ(อุณหภูมิ 37.7-38.3 องศาเซลเซียส) ส่วนชนิดไม่ตรงไปตรงมานั้นอาจเริ่มต้นจากมีลักษณะปวดเริ่มที่ท้องข้างล่างขวาตั้งแต่ต้น ท้องเดิน รวมทั้งมีการดำเนินโรคที่ยาวนานค่อยๆเป็น ค่อยๆไปกว่าจำพวกตรงไปตรงมา แม้ไส้ติ่งที่อักเสบสัมผัสกับกระเพาะปัสสาวะอาจจะเป็นผลให้มีอาการปัสสาวะบ่อยครั้ง แม้ไส้ติ่งที่อักเสบอยู่ข้างหลังลำไส้เล็กช่วงท้ายอาจมีอาการคลื่นไส้รุนแรงได้ บางรายบางทีอาจรู้สึกเจ็บปวดเบ่ง

ส่วนผู้ป่วยในกลุ่มที่เป็นเด็ก หรือสตรีมีท้อง อาจมีอาการบางอย่างที่แตกต่างจากคนโดยทั่วไปทั่วไป ดังต่อไปนี้

 • ในกลุ่มคนเจ็บที่เป็นเด็ก เด็กที่แก่ต่ำว่า 2 ปี ลงไป จะมีลักษณะอาการที่เห็นได้ชัดเป็น อาเจียนมากมาย ท้องอืด ถ้าหากใช้มือกดรอบๆพุงจะรู้สึกเจ็บ ส่วนเด็กที่แก่มากยิ่งกว่า 2 ปีขึ้นไปจะเริ่มบ่งบอกอาการได้ ซึ่งอาการก็จะไม่แตกต่างจากคนทั่วๆไป
 • ในกลุ่มคนป่วยที่เป็นสตรีมีท้อง เพราะว่าอวัยวะต่างๆที่ถูกดันให้สูงมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของมดลูก ไส้ติ่งของสตรีมีท้องจะเคลื่อนไปอยู่ที่บริเวณพุงส่วนบน ซึ่งถ้าหากมีลักษณะอาการไส้ติ่งอักเสบจะทำให้ปวดรอบๆท้องส่วนบนด้านขวาแทน นอกเหนือจากนั้นอาจมีลักษณะของการปวดบีบที่ท้อง มีก๊าซในกระเพาะ หรืออาการแสบร้อนที่กึ่งกลางอก บางรายบางทีอาจเจออาการท้องเสีย หรือท้องผูกควบคู่กัน


ผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบถ้าหากไม่ได้รับการดูแลรักษาโดยการผ่าตัดด้านใน 24-36 ชั่วโมงหลังมีการอักเสบ ไส้ติ่งจะขาดเลือดแปลงเป็นเนื้อเน่าและตาย ในที่สุดผนังของไส้ติ่งที่เปื่อยจะแตกทะลุ หนองและก็สิ่งสกปรกด้านในลำไส้จะไหลออกมาในช่องท้อง ทำให้เปลี่ยนเป็นเยื่อบุช่องท้องอักเสบ (Peritonitis) และก็ถ้าเชื้อแบคทีเรียแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดก็จะเกิดการติดโรคในกระแสเลือด ก่อให้เกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
กรรมวิธีการรักษาโรคไส้ติ่งอักเสบ เป็นโรคที่มีปัญหาในการวิเคราะห์ให้ที่ถูกค่อนข้างมากมาย คนเจ็บบางรายได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็นโรคนี้ แม้กระนั้นเมื่อผ่าตัดเข้าไปก็พบว่าไส้ติ่งไม่มีการอักเสบ คนป่วยบางรายแม้ว่าจะไปพบหมอแต่ว่าก็ได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็นโรคอื่น จนถึงไส้ติ่งแตกแล้วจึงได้รับการดูแลรักษาวิเคราะห์ที่ถูก เด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ขวบดูเหมือนจะทุกรายชอบวินิจฉัยโรคนี้ได้หลังจากการแตกของไส้ติ่งแล้ว ในเด็กตัวเล็กๆและผู้เจ็บป่วยชราพบว่าบางทีอาจกำเนิดปัญหารุนแรง หากได้รับการวินิจฉัยและก็รักษาโรคชักช้าเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันต่ำ
                การวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบ การวินิจฉัยโรคในคนไข้ส่วนมากอาศัยลักษณะทางสถานพยาบาล (clinical menifestation) เป็นอาการและก็การตรวจพบเป็นหลัก ส่วนการตรวจทางห้องปฎิบัติการรวมทั้งการสืบค้นทางรังสีวิทยา (radiologic investigation) หรือการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆมีความสำคัญน้อย มีคุณประโยชน์เฉพาะในคนป่วยบางรายที่ลักษณะทางสถานพยาบาลกำกวมเพียงแค่นั้นโดยมีวิธีการวินิจฉัยดังต่อไปนี้

 • การวินิจฉัยลักษณะของไส้ติ่งอักเสบ คือ
 • ลักษณะของการปวดท้อง เป็นอาการที่สำคัญที่สุด ทีแรกๆชอบปวดบริเวณสะดือ หรือบอก ไม่ได้เด่นชัดว่าปวดที่รอบๆใดแต่ว่าระยะต่อมาลักษณะของการปวดจะแจ่มชัดที่ท้องน้อยด้านขวา (right lower quadrant-RLQ)
 • อาการอื่นๆที่บางทีอาจพบร่วมด้วยคือ


                          - อ้วก คลื่นไส้ อาการนี้พบได้ในคนป่วยดูเหมือนจะทุกราย
                          - ไข้ ชอบเกิดภายหลังจากเริ่มอาการปวดท้องแล้วระยะหนึ่ง
                          - ไม่อยากกินอาหาร
                          - ท้องร่วง เจออาการในคนเจ็บบางราย ชอบกำเนิดภายหลังจากไส้ติ่งแตกทะลุ หรือ อธิบาย ได้จากไส้ติ่งอักเสบที่อยู่ตำแหน่งใกล้กับลำไส้ใหญ่ส่วน sigmoid หรือ rectum

 • ในเด็กที่มีไส้ติ่งแตกทะลุอาจมาด้วยลักษณะของไส้อุดตันได้
 • การตรวจร่างกาย เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับเพื่อการวินิจฉัยโรค
 • การกดเจ็บเฉพาะที่ (local tenderness) แทบจะทั้งหมดจะมี maximal tenderness ที่ RLQ แล้วก็อาจมี guarding รวมทั้ง rebound tenderness ด้วย ในคนไข้ไส้ติ่งแตกทะลุ tenderness และก็ guarding มักตรวจเจอบริเวณกว้างขึ้นหรือพบทั่วรอบๆท้องน้อยข้างล่าง 2 ข้าง จากการมี pelvic peritonitis ในรายที่เป็นก้อนไส้ติ่งอักเสบ (appendiceal mass) จาก phlegmon หรือ abscess มักลูบคลำได้ก้อนที่ RLQ
 • การตรวจทางทวารหนัก (rectal examination) ถือได้ว่าเป็นผลดีมาก จะพบว่ากดเจ็บที่ทางขวาของ cul-de-sac แม้กระนั้นไม่นิยมทำในเด็กเล็กเพราะว่าแปลผลตอบแทนตรากตรำ ในเด็กผู้หญิงอาจมีประโยชน์ในการวินิจฉัยแยกโรคที่เกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจาก twisted ovarian cyst เพราะเหตุว่าบางทีอาจลูบคลำได้ก่อน ส่วนในรายที่สงสัยว่าอาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจาก pelvic inflammatory disease นอกเหนือจากการที่จะได้ประวัติการร่วมเพศแล้วการตรวจด้านใน (per vagina examination - PV) จะให้คุณประโยชน์มาก
 • การตรวจอื่นๆบางทีอาจให้ผลบวกในการตรวจ ตัวอย่างเช่น


                          - Rovsing sign
                          - Obturator sign
                          - Psoas sign

 • การตรวจทางห้องปฎิบัติการ ไม่ค่อยมีความจำเป็นมากเท่าไรนักในคนไข้ส่วนใหญ่ โดยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อการตรวจร่างกายสามารถให้การวินิจฉัยได้อยู่แล้ว แม้กระนั้นจะทำเป็นพื้นฐานเพื่อการดูแลระหว่างการรักษาต่อไป อาทิเช่น
 • complete blood count พบได้ทั่วไปว่า เม็ดเลือดขาวสูงขึ้นยิ่งกว่าธรรมดาและมี shift to the left
 • การตรวจเยี่ยว ไม่ค่อยเป็นประโยชน์มากนักสำหรับการวินิจฉัยแยกโรค แต่ว่าช่วยแยกโรคอื่น ได้แก่ มีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะอาจจะต้องระลึกถึงนิ่วในท่อไต
 • การตรวจพิเศษ ในรายที่ลักษณะทางสถานพยาบาลระบุชัดเจนว่าเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบทันควัน การตรวจพิเศษเพิ่มเติมอีกก็ไม่จำเป็น แม้กระนั้นในรายที่ลักษณะทางคลินิกไม่แน่ชัดนั้น การตรวจพิเศษอาจมีผลดีในการวิเคราะห์แยกโรค อาทิเช่น
 • การถ่ายภาพรังสีของช่องท้อง บางทีอาจเจอเงาของ fecalith หรือ localized ileus ที่ RLQ
 • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonography) ของท้อง หรือ barium enema ไม่มีความจำเป็นในผู้เจ็บป่วยส่วนใหญ่ แม้กระนั้นบางทีอาจช่วยในการวินิจฉัยโรคในผู้เจ็บป่วยบางรายที่มีปัญหาสำหรับการวินิจฉัยโรค


ไส้ติ่งอักเสบสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแค่นั้น เนื่องจากว่าจะช่วยรักษาอาการและก็ช่วยกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะไส้ติ่งแตก โดยการผ่าตัดที่นิยมใช้ในขณะนี้คือการผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery) เพราะว่าเป็นการผ่าตัดเล็กสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ในทันที เหมาะกับกรณีไส้ติ่งที่อักเสบยังอยู่ในระยะไม่รุนแรงนัก แม้รุนแรงถึงกับขนาดไส้ติ่งแตก ก็จะต้องใช้การผ่าตัดแบบเปิด (Open Surgery) ซึ่งเป็นผ่าตัดแบบมาตรฐาน เพราะว่านอกเหนือจากจะต้องนำไส้ติ่งที่แตกออกแล้ว ยังต้องชำระล้างข้างในช่องท้อง แล้วก็ใส่ท่อเพื่อระบายหนองจากฝีที่เกิดขึ้นอีกด้วย โดยแพทย์จะพิเคราะห์ผ่าตัดรักษาดังต่อไปนี้

 • ในรายที่ลักษณะทางคลินิกบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบ เสนอแนะให้การรักษาโดยใช้การ ผ่าตัดโดยด่วน ภายหลังการเตรียมคนเจ็บให้พร้อมรวมทั้งสมควรต่อการให้ยาสลบและการผ่าตัด
 • ในรายที่ลักษณะทางคลินิกไม่แน่ชัดว่าจะเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบ แม้กระนั้นมีสิ่งที่ทำให้สงสัยว่าบางทีก็อาจจะเป็นโรคนี้ ควรรับตัวไว้พินิจอาการในโรงพยาบาล เพื่อติดตามประเมินลักษณะทางคลินิกต่อเป็นช่วงๆโดยงดน้ำรวมทั้งอาหาร และไม่ให้ยาปฎิชีวนะ เมื่อลักษณะทางสถานพยาบาลบ่งชี้แจ่มชัดขึ้นว่าน่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบรุนแรง จะได้นำคนเจ็บไปกระทำการผ่าตัดรักษาอย่างทันเวลา
 • ในรายที่ลักษณะทางสถานพยาบาลระบุชัดว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ไม่แตกทะลุ ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ยาปฏิชีวนะอีกทั้งก่อนและก็ข้างหลังผ่าตัด แม้กระนั้นหมอผู้ดูแลอาจตรึกตรองให้ยายาปฏิชีวนะก่อนผ่าตัดก็ได้ เมื่อผ่าตัดพบว่าไส้ติ่งอักเสบไม่แตกทะลุ ก็ไม่จำเป็นที่ต้องให้ยาต่อ
 • ในรายที่ลักษณะทางสถานพยาบาลไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าไส้ติ่งแตกทะลุกระจ่างแจ้ง นิยมให้ยาปฏิชีวนะ โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนผ่าตัด ถ้าหากผ่าตัดแล้วพบว่าไส้ติ่งไม่แตกทะลุ ไม่จำเป็นที่ต้องให้ยายาปฏิชีวนะต่อข้างหลังผ่าตัด แม้กระนั้นหากพบว่าไส้ติ่งแตกทะลุก็ให้ยาปฏิชีวนะต่อ
 • ในรายที่การตรวจร่างกายบ่งชี้ว่ามี peritonitis ซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากการแตกของไส้ติ่งอักเสบ ในเด็กมักมีลักษณะ generalized peritonitis ส่วนคนแก่จะเป็น pelvic peritonitis ก่อนนำคนป่วยไปกระทำผ่าตัดควรที่จะใช้แนวทางรักษาแบบจุนเจือให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมสำหรับการให้ยาสลบแล้วก็การผ่าตัด ดังเช่นการให้ intravenous fluid ที่สมควรให้เพียงพอซึ่งอาจใช้เวลาหลายชั่วโมง ดูว่าผู้ป่วยมีเยี่ยวออกก็ดีแล้ว ให้ยาปฎิชีวนะที่สมควร ให้ยาลดไข้หรือเช็ดตัวให้อุณหภูมิร่างกายน้อยลงถ้าเกิดจับไข้สูง ถ้าเกิดท้องเฟ้อมากมายควรใส่ nasogastric tube ต่อ suction บางทีอาจใช้เวลาในการเตรียมคนเจ็บ 3-4 ชั่วโมงก่อนนำผู้ป่วยไปผ่าตัด
 • กรณีที่ไส้ติ่งแตกทะลุระหว่างการผ่าตัด หรือไส้ติ่งไม่แตกทะลุ แม้กระนั้นร้ายแรงถึงขั้น gangrenous appendicitis ชี้แนะให้ยายาปฏิชีวนะระหว่างการผ่าตัด และต่อเนื่อง 1-3 วันสุดแต่พยาธิภาวะ
 • ในรายที่มีลักษณะมาหลายวันและก็การตรวจร่างกายพบว่ามีก้อนที่ RLQ ที่ระบุว่าน่าจะเป็น appendiceal phlegmon หรือ abscess ควรจะรักษาโดยแนวทางจุนเจือโดยให้ยาปฎิชีวนะที่ออกฤทธิ์ครอบคลุมกว้างใหญ่ หากผู้ป่วยสนองตอบดีต่อการรักษา เป็นต้นว่า ลักษณะของการปวดท้อง ก้อนเล็กลง ให้รักษาต่อโดยวิธีช่วยเหลือ แล้วก็นำคนไข้ไปทำ elective appendectomy ต่อไป 6 สัปดาห์ - 3 เดือน แต่ถ้าเกิดการดูแลและรักษาด้วยยาปฎิชีวนะดังกล่าวข้างต้นมิได้รับการตอบสนองที่ดีอาจต้องผ่าตัดเลย ถ้าหากพยาธิสภาพรุนแรงมากมาย บางทีอาจทำเพียงระบายหนอง แม้กระนั้นถ้าหากพยาธิสภาพไม่รุนแรง และก็สามารถตัดไส้ติ่งออกได้เลย ก็เสนอแนะให้ทำ


กรุ๊ปอาการที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคไส้ติ่งอักเสบ มีอาการปวดท้องที่มีลักษณะไม่ราวกับอาการปวดโรคกระเพาะ ท้องเดิน หรือปวดเมนส์ ก็ให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบได้ ควรจะรีบไปพบหมอ ถ้ามีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • ปวดรุนแรง หรือปวดติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป
 • กดหรือเคาะเจ็บตรงรอบๆที่ปวด
 • คลื่นไส้หลายครั้ง กินอะไรก็ออกหมด
 • มีอาการหน้ามืด เป็นลม ใจสั่นหวิว ใจสั่น
 • เป็นไข้สูง หรือหนาวสั่น
 • ใบหน้าซีดเซียวเหลือง
 • กินยาบรรเทาปวดแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือกลับรุนแรงขึ้น
 • ผู้เจ็บป่วยที่มีลักษณะอาการท้องผูกร่วมด้วย ถ้าหากพบว่ามีลักษณะอาการเจ็บท้องรุนแรงกว่าธรรมดา ก็ห้ามรับประทานยาถ่าย หรือทำการสวนทวาร


การติดต่อของโรคไส้ติ่งอักเสบ โรคไส้ติ่งอักเสบเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการอุดตันของรูไส้ติ่ง จากสิ่งปลอมปนต่างๆทำให้ไส้ติ่งเกิดการอักเสบติดเชื้อรวมทั้งแตกในที่สุด ไส้ติ่งอักเสบเป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกับคนป่วยแต่ละคน และไม่ได้เป็นโรคติดต่อที่แพร่ให้คนข้างๆแต่อย่างใด
การกระทำตนเมื่อเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบ  เนื่องจากว่าโรคไส้ติ่งอักเสบ เป็นโรคเร่งด่วน จำต้องไปพบหมอโดยทันที ที่ห้องรีบด่วนของโรงพยาบาลเพื่อทำผ่าตัดและไม่ควรจะกินยาระบายหรือสวนอุจจาระ เมื่อมีลักษณะท้องผูกร่วมด้วย เนื่องจากอาจจะทำให้ไส้ติ่งอักเสบนั้นแตกเร็วขึ้น

 • การปฏิบัติตัวก่อนที่จะมีการผ่าตัดไส้ติ่ง ผู้ป่วยควรปฏิบัติดังนี้


o    เมื่อมีอาการของไส้ติ่งอักเสบ ก่อนไปพบหมอคนไข้จะต้องงดเว้นอาหารและน้ำไว้ด้วยเพื่อจัดเตรียมสำหรับการผ่าตัดฉุกเฉิน
o   ในเรื่องที่มีลักษณะเจ็บท้องแต่ว่าคนไข้ยังไม่เคยรู้มูลเหตุ ห้ามกินยาพารา แม้กระนั้นควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวิเคราะห์ก่อน เพราะเหตุว่ายาพาราจะไปบังลักษณะของการปวดทำให้แพทย์แยกโรคได้ลำบาก
o  งดการใช้ครีมรวมทั้งเครื่องสำอางทุกประเภท รวมทั้งทำร่างกายให้สะอาด อาบน้ำ สระผม ตัดเล็บ เพื่อหมอพิจารณาอาการไม่ดีเหมือนปกติจากการขาดออกซิเจนได้

 • การปฏิบัติตัวข้างหลังการผ่าตัดไส้ติ่ง หลังการผ่าตัดไส้ติ่ง 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยต้องทำลุกจากเตียง เพื่อลำไส้มีการเคลื่อนไหวเร็วขึ้น งดของกินและน้ำข้างหลังผ่าตัดวันแรก ส่วนการดูแลแผลผ่าตัด ห้ามให้ผ้าปิดแผลเปียกน้ำ ห้ามให้แผลโดนน้ำ ห้ามเกา แล้วก็เวลาไอหรือจามให้ใช้มือประคับประคองแผลไว้ด้วยเพื่อคุ้มครองปกป้องแผลที่เย็บแยกออก แม้ถ้าแผลยังไม่แห้งดีอย่าเพิ่งอาบน้ำ แต่ว่าให้ใช้กรรมวิธีเช็ดตัวแทน นอกเหนือจากนี้เป็นการรับประทานยาดังที่หมอสั่งอย่างสม่ำเสมอ เน้นย้ำการทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เพราะเหตุว่าจะช่วยทำให้แผลติดเร็วมากขึ้น นอกจากเป็น การขับถ่ายอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพักให้พอเพียง


การปกป้องตัวเองจากโรคไส้ติ่งอักเสบ ในทุกวันนี้ยังไม่ครั้งการศึกษาและทำการค้นพบแนวทางปกป้องอาการไส้ติ่งอักเสบ เหตุเพราะไส้ติ่งอักเสบเป็นอาการกระทันหันที่ไม่สามารถหาปัจจัยที่แน่ชัดได้ แต่ว่ามีข้อสังเกตว่า พลเมืองที่นิยมกินอาหารพวกผักผลไม้มากมาย (เป็นต้นว่า ชาวแอฟริกา) จะมีอัตราการเป็นไส้ติ่งอักเสบน้อยกว่ากลุ่มที่ทานผักผลไม้น้อย (ตัวอย่างเช่น ฝรั่ง) ก็เลยมีการแนะนำให้อุตสาหะทานผักผลไม้ให้มากๆทุกเมื่อเชื่อวัน ซึ่งส่งผลดีต่อการคุ้มครองป้องกันโรคท้องผูก ริดสีดวงทวาร โรคอ้วน และยังมั่นใจว่าอาจปกป้องไส้ติ่งอักเสบ แล้วก็โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วย
นอกจากนี้มีการเรียนที่ค้นพบว่า สภาวะท้องผูกมีส่วนสโมสรกับการเกิดไส้ติ่งอักเสบ โดยพบว่าผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบจะมีจำนวนครั้งสำหรับเพื่อการขี้ต่อสัปดาห์น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งยังพบว่า คนไข้โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมทั้งมะเร็งลำไส้ตรงชอบเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบเอามาก่อน อีกทั้งยังมีผลการศึกษาหลายงานที่ศึกษาค้นพบว่า การกินอาหารที่มีกากใยต่ำจะมีส่วนสำหรับเพื่อการทำให้เกิดโรคไส้ติ่งอักเสบอีกด้วย
สมุนไพรที่ช่วยป้องงกัน/ทุเลาโรคไส้ติ่งอักเสบ เนื่องด้วยการดูแลรักษาโรคไส้ติ่งอักเสบต้องรักษาโดยใช้การผ่าตัดเพียงแค่นั้นแล้วก็ในตอนนี้ยังไม่มีการรับรองว่าสมุนไพรจำพวกไหนที่จะช่วยปกป้องหรือ บรรเทา/รักษา โรคไส้ติ่งอักเสบได้ รวมทั้งยังไม่มีรายงานการค้นคว้าวิจัยชิ้นไหนที่รายงานว่าสมุนไพรจำพวกไหนสามารถช่วยคุ้มครองป้องกันหรือ / รักษาโรคไส้ติ่งอักเสบได้
เอกสารอ้างอิง

 • (นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ). “ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)”.หนังสือตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป     หน้า 525-527.
 • Fitz RH (1886). "Perforating inflammation of the vermiform appendix with special reference to its early diagnosis and treatment". Am J Med Sci(92): 321–46.(อังกฤษ)
 • ไส้ติ่งอักเสบ-อาการ,สาเหตุ,การรักษา.พบแพทย์ดอทคอม.
 • Adamis D, Roma-Giannikou E, Karamolegou K (2000). "Fiber intake and childhood appendicitis". Int J Food Sci Nutr51: 153–7. (อังกฤษ)
 • รศ.นพ.สุรเกียรติอาชานานุภาพ.ไส้ติ่งอักเสบ.นิตยสารหมอชาวบ้าน.เล่มที่301.คอลัมน์ สารานุกรมทันโรค.พฤษภาคม.2547
 • SCHWARTZ, Principle of Surgery , McGRAW HILL
 • Wangensteen OH, Bowers WF (1937). "Significance of the obstructive factor in the genesis of acute appendicitis". Arch Surg34: 496–526. (อังกฤษ)
 • โรคไส้ติ่งอักเสบ(APPENDICITIS).แนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางศัลยกรรม.ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย.


35

สมุนไพรส้านใบเล็ก
ส้านใบเล็ก Dillenia ovate Wall. Ex Hook.f. & Th.
ส้านใบเล็ก (จังหวัดปัตตานี) ไข่เน่าดง ตานกกด (เลย) ปล้อ (ส่วย-สุรินทร์) มะโตน (จังหวัดชลบุรี) ส้านกวาง (ใต้) ส้านโดยเด (นครพนม) แส้น (จังหวัดตรัง).
   ไม้ใหญ่ ขนาดกึ่งกลางถึงกับขนาดใหญ่ สูง 8-30 ม. ไม่ผลัดใบ ลำต้นเป็นปุ่มปม เปลือกสีแดงอ่อน หรือ สีน้ำตาล แล้วก็ล่อนออกเป็นแผ่นๆกิ่งอ่อนมีขน เรือนยอดเป็นพุ่มไม้กลมทึบ สีเขียวเข้ม ปลายกิ่งห้อยห้อยลง. ใบ รูปไข่ป้อมมน หรือ รูปไข่กลับ กว้าง 6-14 ซม. ยาว 9-28 ซม. โคนใบมนกว้างๆบางคราวเบี้ยว ปลายใบมน เนื้อใบหนา ข้างหลังใบมีขนนุ่ม ท้องใบมีขนสากๆเส้นใบมี 15-20 คู่ ปลายเส้นใบบางครั้งก็อาจจะอยู่ข้างในขอบของใบ หรือ ยื่นพ้นขอบของใบออกไปบ้าง ธรรมดาขอบของใบเรียบ ก้านใบยาว 2-3.5 เซนติเมตร มีขนนุ่มๆแน่น. ดอก สีเหลืองลด ออกคนเดียวๆตามปลายกิ่ง หรือ ค่อนไปทางปลายกิ่งเมื่อบานเต็มกำลังกว้าง 15-20 ซม. สมุนไพร กลีบรองกลีบดอกไม้ 5 กลีบ รูปไข่ กลีบนอก 2 กลีบ ใหญ่มากยิ่งกว่าอีก 3 กลีบน้อย กลีบ 5 กลีบ รูปไข่กลับ ขนาดราว 3 เท่าของกลีบรองกลีบ ตกง่าย เกสรผู้เยอะมาก เรียงเป็น 2 ชั้น รังไข่มี 10 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อนมากไม่น้อยเลยทีเดียว ปลายท่อรังไข่แบออก; ก้านดอกสั้น มีขนนุ่ม. ผล กลม ซับน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลางราว 6 เซนติเมตร ผลแก่สีเหลือง.

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นตามป่าดงดิบแล้งทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก และก็ตะวันออกเฉียงใต้ เหนือระดับน้ำทะเล 50-1,000 ม.
คุณประโยชน์ : ต้น น้ำต้มเปลือก กินเป็นยาฝาดสมาน แล้วก็แก้ท้องเดิน . ดอก กลีบรองกลีบดอกใช้แต่งรสของกิน  ผล ผลสุกกินได้

36

สมุนไพรรสสุคนธ์
รสสุคนธ์ Tetracera loureiri (Fin. & Gagnep.) Pierre ex Craib
บางถิ่นเรียก รสสุคนธ์ มะตาดเครือ รสสุคนธ์ขาว เครื่องหอม เสาวรส (กรุงเทพฯ) เถากะปดโป้ใบเลื่อม (ประจวบคีรีขันธ์) บอระคน อรคนธ์ (ตรัง) โกหกคาย โป้ปดเลื่อน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โป้ปดน้ำมัน (ปัตตานี) ปะละ สะปัลละ (มลายู-นราธิวาส) บริเวณปด (นครศรีธรรมราช).
ไม้เถา เนื้อแข็งขนาดกลาง. ใบ ลำพัง เรียงสลับกัน รูปรี กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 7-16 ซม. ปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นๆขอบของใบจะ โคนใบเรียวแหลม เส้นใบมี 7-10 คู่ เรียงขนานกัน ใบสากข้างบนและก็ข้างล่าง สีเขียวเข้ม ใบแห้งสีออกน้ำตาล ก้านใบยาว 5-10 มม. ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ [url=http://www.disthai.com/]สมุนไพร[/url] รวมทั้งปลายกิ่ง ช่อยาว 4-15 เซนติเมตร มีใบประดับประดารูปยาวแคบอยู่ที่โคนก้านดอก ก้านดอกเล็ก ยาว 3-5 มิลลิเมตร กลีบรองกลีบมี 5 กลีบ รูปรี โค้ง ขอบกลีบมีขน ติดทน กลีบดอกไม้ 5 กลีบ สีขาว บาง รูปราวกับกลีบรองกลีบ แต่ร่วงง่าย เกสรผู้มีมากไม่น้อยเลยทีเดียว ก้านเกสรเล็กเหมือนด้าย แต่ว่าปลายมีขนาดโตกว่าโคน อับเรณูติดอยู่ที่ปลายยอด รังไข่รูปไข่ ออกจะเบี้ยว เกลี้ยง ภายในมี 1 ช่อง มีไข่อ่อน 10-12 หน่วย เรียงเป็น 2 แถว ท่อรังไข่ยาวเล็กราวกับด้าย. เมล็ด รูปไข่ มี 1-2 เม็ด มีเนื้อห่อหุ้ม เมื่อสุกเนื้อหุ้มมีสีแดง.

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นทั่วๆไปในป่าละเมาะ ป่าผลัดใบ รวมทั้งปลูกเป็นไม้ประดับ.
คุณประโยชน์ : ดอก ใช้เข้ายาหอมเป็นยาบำรุงหัวใจ แก้อาการเป็นลมเหน็ดเหนื่อย โดยปกติจะใช้ควบไปกับดอกรสสุคนธ์แดง

Tags : สมุนไพร

37

สมุนไพรมะตาด
มะตาด Dillenia indica Linn.
บางถิ่นเรียกว่า มะตาด (กึ่งกลาง) ส้มปรุ ส้านกวาง ส้านท่า ส้านใหญ่ ส้านป้าว (จังหวัดเชียงใหม่) แส้น (นครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง).
  ไม้ยืนต้น ขนาดกึ่งกลางถึงกับขนาดใหญ่ สูง 10-20 มัธยม ไม่ผลัดใบ ลำต้นงอ เปลือกดก สีเทา หรือ น้ำตาลทรายแดง ลอกออกเป็นแผ่นบางๆเรือนยอดเป็นพุ่มกลมครึ้ม มีขนตามกิ่งอ่อน เนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อน. ใบ รูปไข่ปนรูปหอก หรือ รูปไข่กลับรีๆกว้าง 7-12 เซนติเมตร ยาว 15-30 เซนติเมตร เนื้อใบค่อนข้างบาง ปลายใบเป็นติ่งแหลมสั้นๆขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย โคนใบเรียว หรือ มน ท้องใบมีขนประปราย เส้นแขนงใบตรง มี 30-40 คู่ ก้านใบยาว 4-5 เซนติเมตร โคนก้านใบแบออกเป็นกาบหุ้มกิ่ง. ดอก ใหญ่ สีขาว ออกคนเดียวๆตามง่ามใบ สมุนไพร ก้านดอกยาว 3-5 เซนติเมตร มีขนสาก กลีบรองกลีบดอกโค้งเป็นรูปช้อน อุ้มน้ำ กลีบดอกสีขาว บาง รูปไข่กลับ หล่นง่าย รังไข่มี 20 ช่อง. ผล กลมใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-15 เซนติเมตร

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นตามป่าดิบชื้น และป่าพรุ ใกล้ๆริมน้ำธรรมดา.
สรรพคุณ : ราก ใช้เข้าเครื่องยา ช่วยถอนพิษไข้ เปลือก และก็ ใบ น้ำสุกกินเป็นยาฝาดสมาน ระบาย และลดไข้  ผล กินได้ มีรสเปรี้ยว ช่วยบำรุงรักษาร่างกาย ลดไข้ เป็นยาระบาย และก็แก้เจ็บท้อง ผลหมูสหวานอมเปรี้ยว น้ำคั้นผสมน้ำตาล กินเป็นยาเย็น ลดไข้ แก้ไอ และก็ขับเสมหะ  น้ำยางจากผลดิบ ใช้สระผมได้

Tags : สมุนไพร

38

สมุนไพรพญารากดำ
พญารากดำ Diospyros variegate Kurz
พญารากดำ (จังหวัดสุโขทัย) น้ำจ้อย (จังหวัดปราจีนบุรี) พลับดำ (จังหวัดกาญจนบุรี) มะเขือดุร้าย อีดำ (กำแพงเพชร).
   ไม้ต้น ขนาดกึ่งกลาง มากถึง 20 มัธยม เปลือกสีดำ แตกเป็นสะเก็ด กิ่งอ่อนหมดจด หรือ แทบเกลี้ยง. ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปขอบขนาน หรือ รูปหอกกลับ กว้าง 5-11 เซนติเมตร ยาว 15-30 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ทู่ มน หรือ ป้าน ขอบของใบเป็นคลื่นเล็กน้อย โคนใบแหลมทื่อๆสอบแคบ และก็บางเวลามน เนื้อใบดก แล้วก็สะอาด 2 ด้าน เส้นใบมี 8-12 คู่ คดไปๆมาๆ ด้านบนเป็นร่อง ด้านล่างนูนเห็นแจ่มชัด; ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. เกลี้ยง. ดอก ดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ดอกมักเกิดโรครา ทำให้มองเห็นเป็นกรุ๊ปใหญ่. ดอกเพศผู้ ออกเป็นช่อตามง่ามใบ และก็ตามกิ่ง ก้านดอกยาว 2-4 มม. สะอาด กลีบรองกลีบดอกไม้ชิดกันเป็นรูปถ้วย ยาว 3-4 มม. ปลายแยกเป็น 4 แฉก เมื่อยังอ่อนอยู่มีขนนุ่มทางภายนอก สมุนไพร ขนจะเบาๆหลุดหล่นไปเมื่อแก่ ด้านในหมดจด กลีบดอกเชื่อมชิดกันเป็นรูปแจกันทรงสูง ยาวประมาณ 10-12 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 4 แฉก กลีบดอกไม้และถ้วยดอกยาวเท่าๆกัน หมดจด 2 ด้าน เกสรผู้มี 14-18 อัน สะอาด รังไข่ฝ่อมีขนสาก. ดอกเพศเมีย ออกผู้เดียวๆตามง่ามใบ ก้านดอกยาวประมาณ 5 มม. สะอาด กลีบรองกลีบดอกไม้ครึ่งด้านล่างเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ครึ่งบนแยกเป็น 4 แฉก มีขนสากทั้ง 2 ด้าน กลีบมีลักษณะราวกับดอกเพศผู้ แต่ใหญ่มากยิ่งกว่า เกสรผู้ฝ่อมี 9 อัน หมดจด รังไข่รูปป้อม มีขนแน่น ภายในแบ่งเป็น 8 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 1 หน่วย หลอดท่อรังไข่มีหลอดเดียว มีขนยาวๆแน่น. ผล กลม ปลายมน มีติ่งแหลมเล็กๆวัวนมน เส้นผ่าศูนย์กลางราวๆ 1.5 เซนติเมตร (ผลอ่อน) ผิวแข็งมาก มีขนสีน้ำตาลปนแดงทั่วๆไป เมื่อแก่ขึ้นขนจะค่อยๆหลุดร่วงไป; กลีบขั้วผลจะแยกกันประมาณครึ่งเดียวของความยาวทั้งปวง กลีบพับกลับ ขอบกลีบเป็นคลื่นแม้กระนั้นไม่จีบ มีครีบพอเห็นชัด ก้านผลยาวประมาณ 5 มม.

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นตามป่าดงดิบแล้ง แล้วก็ป่าผลัดใบผสม เหนือระดับน้ำทะเล 100-700 ม. ทางภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ และอาจมีทางภาคใต้ของไทย.
คุณประโยชน์: ราก น้ำต้มรากรับประทานแก้เหน็บชา โรคทางเท้าปัสสาวะ น้ำเหลืองเสีย แก้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว เมื่อยล้า ทำให้เจริญอาหาร และแก้ร้อนใน

Tags : สมุนไพร

39

สมุนไพรระงับพิษ
ระงับพิษ Breynia glauca Craib
ชื่อพ้อง B. subterblanca Fischer
บางถิ่นเรียกว่า หยุดพิษ ดับพิษ (จังหวัดเชียงใหม่) จ้าสีเสียด (ลำพูน) ปริก (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์).
ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 7.5 ม. ไม่มีขน กิ่งอ่อนค่อนข้างจะแบน ถัดมาจะกลม. ใบ ลำพัง เรียงสลับกัน รูปไข่แกมรูปหอก โคนใบสอบ ขอบของใบเรียบ; ปลายใบแหลม หรือ มน ปลายสุดเป็นติ่งแข็งเล็กๆกว้าง 1.5-3.0 เซนติเมตร ยาว 2.5-7.0 เซนติเมตร เนื้อใบครึ้มและแข็ง ข้างบนสีน้ำตาลเข้ม ด้านล่างสีขาวนวล เส้นใบเล็กมาก มี 5-6 คู่ เห็นไม่ชัด ก้านใบยาว 2-3 มม. ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ และแยกเพศ. สมุนไพร ดอกเพศผู้ ก้านดอกยาวประมาณ 4 มม. กลีบรองกลีบเชื่อมชิดกันคล้ายลูกข่าง ยาว 2 มม. เกสรผู้ 3 อัน ก้านเกสรเชื่อมติดกัน. ดอกเพศภรรยา ก้านดอกสั้น กลีบรองกลีบดอกไม้เชื่อมชิดกันเป็นปลอด ยาว 2 มม. เป็น 3 เหลี่ยม ปลายแยกเป็น 6 แฉก ท่อรังไข่ 3 อัน ตั้งตรง แต่ละอันปลายแยกเป็น 2 แฉก. ผล รูปกลม แบน กว้างราวๆ 8 มิลลิเมตร ยาว 5 มม. แก่จัดสีดำ.

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นจากที่ลุ่มในป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และที่รกร้างทั่วๆไป.
สรรพคุณ : แก้ไข้ กระแทกพิษ (ในประมวลสรรพคุณยาไทยของสมาคมหมอแผนโบราณ มิได้ระบุว่าใช้ส่วนไหนของพืช).

Tags : สมุนไพร

40

สมุนไพร[/i]ทองหลางฝรั่ง[/b]
ทองหลางฝรั่ง Hura crepitans Linn.
บางถิ่นเรียก ทองหลางฝรั่ง (จังหวัดกรุงเทพ) โพทะเล โพฝรั่ง โพศรี (บุรีรัมย์) โพศรีมหาโพ (กึ่งกลาง).
ไม้พุ่ม หรือ ไม้ใหญ่ สูงได้ถึง 13 มัธยม ใบ ผู้เดียว เรียงแบบบันไดเวียน รูปไข่ กว้าง 5-12 ซม. ยาว 5-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบของใบเรียบ หรือ จะตื้นๆโคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ มีเส้นกิ้งก้านใบเยอะมากๆ สีอ่อน ข้างบนหมดจด ด้านล่างตามเส้นกลางใบมีขนยาว ก้านใบยาว 4-20 ซม. ปลายใบมีก้านใบมีต่อม 2 ต่อม หูใบ รูปไข่ ยาว 9-15 มิลลิเมตร ดอก แยกเพศแต่ว่าผู้อยู่บนต้นเดียวกัน. ดอกเพศผู้ ออกเป็นช่อที่ยอด ก้านช่อยาว 2.5-8 เซนติเมตร ช่อดอกยาว 2.5-6 เซนติเมตร สมุนไพร  มีดอกหลายชิ้น   กลีบรองกลีบ รูปถ้วย ยาว 2-3 มิลลิเมตร ขอบเรียบ หรือ หยักนิดหน่อย เกสรผู้ 11-30 อัน ติดกันเป็นแท่งสีแดง โดยเรียงเป็นวง 2-3 วง. ดอกเพศเมีย ออกคนเดียวๆใกล้กับช่อดอกเพศผู้ ก้านดอกยาว 1.25-1.75 เซนติเมตร ต่อมาจะยาวได้ถึง 6 ซม. กลีบรองกลีบดอกไม้รูปครึ่งวงกลม ล้อมรังไข่ ยาว 4-6 มิลลิเมตร ขอบกลีบเรียบ รังไข่ด้านในมี 11-14 ช่อง มีไข่อ่อนช่องละ 1 หน่วย ท่อรังไข่เป็นแท่ง ปลายท่อเป็นรูปใบบัวเล็กๆหรือ รูปกรวย สีม่วงเข้ม มีหยักมนๆ11-14 หยัก กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ผล กลมแป้น ห้อยลง ปลายแหลมเป็นต้องอย มีสันตามยาว แข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 8-9 เซนติเมตร ยาว 4-5 ซม. เมล็ด แบน.

นิเวศน์วิทยา
: มีบ้านเกิดเมืองนอนในอเมริกา ปลูกเป็นไม้ประดับ.
คุณประโยชน์ : ใบ น้ำสุกใบรับประทานแก้ปวดเรื้อรัง เม็ด ใช้เป็นยาถ่ายและก็ทำให้อาเจียน

Tags : สมุนไพร

41

สมุนไพรหญ้าไม้กวาด
ต้นหญ้าไม้กวาด Thysanolaena maxima (Roxb.) Kuntze
บางถิ่นเรียก ต้นหญ้าไม้กวาด ต้นหญ้ายูง (จังหวัดยะลา) โคนโลภก๋ง (ภาคเหนือ) เค้ยหลา (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เลาแล้ง (จังหวัดสุโขทัย) ต้นหญ้ากาบ ไผ่ใหญ่ (เลย)
[url=http://www.disthai.com/]สมุนไพร[/i][/b][/url] ไม้ล้มลุก จำพวกต้นหญ้า อายุยาวนานหลายปี สูงราว 4 ม. ต้นกลม ใบ ออกจะกว้าง กว้าง 4-7 ซม. ยาว 30-55 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบบ้าน ขอบของใบจักละเอียด เนื้อใบค่อนข้างครึ้ม กาบใบสะอาด นอกจากตามขอบตอนบนมีขนสั้น กาบใบกลมตอนปลายเป็นก้านสั้นๆซึ่งมีสีแดงเข้ม ลิ้นใบที่ระหว่างรอยต่อข้างในของกาบใบแล้วก็แผ่นใบเป็นเยื่อบางๆยาวราวๆ 2 มิลลิเมตร ปลายตัด ดอก ออกเป็นช่อกระจัดกระจาย มีขนาดใหญ่ ปลายช่อโค้งลง ยาวโดยประมาณ 50 เซนติเมตร ช่อดอกย่อย (spikelet) มีก้าน มักอยู่เป็นคู่ กาบช่อย่อย (glume) 2 อันคล้ายคลึงกัน รูปไข่ อันบนยาวแล้วก็บางมากกว่าอันข้างล่าง แต่ละช่อย่อยมีดอกย่อย 2 ดอก พบน้อยที่มี 3 ดอก ดอกล่างเป็นดอกไม่มีเพศ มีแม้กระนั้นกาบด้านล่างรวมทั้งมีขนใกล้ๆขอบ ดอกบนเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กาบข้างล่าง (lemma) มีสันตามทางยาว 3 สัน ขอบอีกทั้ง 2 ด้าน บางใส และก็มีขนค่อนข้างแข็ง กาบบน (palea) มีเส้นสันตามยาว 2 เส้น เนื้อบางใส เกสรเพศผู้มี 2 อัน เกสรเพศเมียปลายแยกเป็น 2 แฉก เป็นขุย ผล รูปไข่ ยาวประมาณ 0.6 มม. สีน้ำตาลปนแดง

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นตามเชิงเขา หรือ บนเขาสูง 300-3,000 ม.
คุณประโยชน์ : ราก น้ำสุกใช้อมล้างคอเมื่อมีไข้ ดอก ช่อดอกใช้ทำไม้กวาด

Tags : สมุนไพร

42

[url=http://www.disthai.com/]สมุนไพร[/u]มะละกอฝรั่ง[/url][/b]
มะละกอฝรั่ง Jatropha multifida Linn.
บางถิ่นเรียก มะละกอฝรั่ง ฝิ่นต้น (กรุงเทพฯ) มะหุ่งแดง (เหนือ).
ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 6  ม.ไม่มีขน.ใบ ผู้เดียว เรียงแบบบันไดเวียน ขอบของใบเว้าลึกเป็นแฉกแบบนิ้วมือ 9-11 แฉก แต่ละแฉกกว้าง 12-25 มิลลิเมตร ยาว 10-15 ซม. ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ หรือ หยักแบบขนนก ข้างล่างสีขาวนวล ก้านใบยาว 7.5-15 เซนติเมตร โคนก้านใบมีหูใบซึ่งแตกแขนงเป็นเส้นๆ. ดอก แดงออกเป็นช่อที่ยอด ก้านช่อยาว 6-10 ซม. ดอกเพศผู้ แล้วก็ สมุนไพร ดอกเพศภรรยาอยู่บนต้นเดียวกัน. ดอกเพศผู้ มีกลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ปลายมน กลีบดอก 5 กลีบ รูปช้อน สะอาด ยาว 4-5 มม. ไม่ชิดกัน เกสรผู้ 8 อัน. ดอกเพศภรรยา กลีบรองกลีบ และก็กลีบ มีลักษณะเหมือนดอกเพศผู้ รังไข่หมดจด ข้างในแบ่งเป็น 3 ช่อง มีไข่อ่อนช่องละ 1 หน่วย. ผล รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 3 ซม.

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นตามเขตร้อนทั่วๆไป ปลูกกันบ้างเป็นไม้ประดับ.
สรรพคุณ : ราก มีลักษณะคล้ายรากมันสำปะหลัง เผาไฟแล้วกินได้ ต้น ยางต้นใช้ทาแผลอักเสบเรื้อรัง ใบ น้ำต้มใบรับประทานเป็นยาถ่าย แล้วก็สระผมแก้เหา เมล็ด มีน้ำมันโดยประมาณ 30% กินเป็นยาถ่ายอย่างแรง และก็ทำให้คลื่นไส้ แต่ว่าทำให้เป็นอันตรายมากมาย ถึงกับขนาดใช้เป็นยาเบื่อได้ จึงไม่นิยมใช้กัน หีบเอาน้ำมันได้ ใช้ทั้งยังภายในรวมทั้งภายนอก เป็นยาทำให้แท้งลูก

Tags : สมุนไพร

43

[url=http://www.disthai.com/]สมุนไพรเต้าหลวง[/url][/size][/b]
เต้าหลวง Macaranga gigantean Muell. Arg.
ชื่อพ้อง M. megatophylla Muell. Arg.
บางถิ่นเรียก เต้าหลวง (จังหวัดกำแพงเพชร) ทะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) มะหัง (จังหวัดปัตตานี) หูช้าง (จันทบุรี).
ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ลำต้นใหญ่ ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาล แผลใบกลม หูใบใหญ่มาก ยาวได้ถึง 5 เซนติเมตร ใบ โดดเดี่ยว เรียงแบบบันไดเวียน รูปไข่ป้อม หรือ ค่อนข้างกลม มี 3 แฉก กว้าง และยาว 25-75 เซนติเมตร ปลายใบแหลม หรือ มน ขอบของใบเรียบ หรือ หยักตื้น แล้วก็ห่าง โคนใบกลม เส้นใบมีลักษณะเหมือนใยแมงมุม เห็นได้ชัดทางข้างล่าง ด้านบนมีขนรูปดาวเรี่ยราย ข้างล่างมีขนหนาแน่น ก้านใบติดแบบใบบัวยาว 15-50 ซม. มีขน.สมุนไพร  ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกเพศผู้ และก็ดอกเพศภรรยาอยู่ต่างต้นกัน. ดอกเพศผู้ เป็นช่อแบบกระจาย ยาว 20-37 ซม. ดอกเล็ก ติดเป็นกลุ่มๆกลีบรองกลีบดอกไม้ 3-4 กลีบ เกสรผู้ 1 อัน สั้น. ดอกเพศภรรยา เป็นช่อยาว 12-20 ซม. สีออกฟ้า ติดผู้เดียวๆมีกลีบรองกลีบ 4 กลีบ ไม่มีกลีบ รังไข่มี 2 ช่อง ท่อรังไข่สั้น. ผล มี 2 พู กว้างราวๆ 8 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ผิวมีต่อมทั่วๆไป แก่จะแตกเป็น 2 ส่วน ด้านในมี 2 ช่อง มีเมล็ดช่องละ 1 เมล็ด.

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นตามชายป่าดิบ ป่าโปร่ง และก็ดังที่ลุ่ม.
สรรพคุณ : ราก น้ำต้มราก รับประทานแก้อาการท้องร่วง

44

สมุนไพรเม็ก
เม็ก Macaranga tanarius (Linn.) Muell. Arg.
ชื่อพ้อง M. tomentosa Bl.
บางถิ่นเรียก เม็ก (ใต้) กะลอ บาเละมี สะลอ (มลายู-ยะลา) ต้องดำ (จังหวัดปัตตานี) ป้าง หูช้าง (เมืองจันท์) รังขาว (จังหวัดสงขลา) ล่อ ล่อขาว (นครศรีธรรมราช) ล้อหูฉีด (จังหวัดพังงา).
ไม้ใหญ่ ขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 6 มัธยม กิ่งใหญ่ สีนวล ตามยอดอ่อน และใบอ่อนมีขนนุ่ม. ใบ ลำพัง เรียงแบบบันไดเวียน รูปไข่ออกจะกลม กว้าง 5-28 ซม. ยาว 8-32 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมเป็นหางยาว ขอบใบค่อนข้างจะเรียบ หรือ หยักตื้นๆโคนใบกลม หรือ เว้าเป็นรูปหัวใจ เนื้อใบบาง ด้านบนสะอาด หรือ มีขนบางส่วน ข้างล่างมีขนนุ่ม ก้านใบติดแบบใบบัว ยาว 10-27 ซม. สีขาวนวล สะอาด หรือ มีขน หูใบรูปไข่ป้อมแกมขอบขนาน ปลายแหลม ยาวราว 12 มิลลิเมตร มีขนเล็กน้อย.สมุนไพร ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกเพศผู้ แล้วก็ดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน. ดอกเพศผู้ ช่อยาว 10-30 ซม. แตกกิ่งมากมาย ดอกมีใบประดับประดารองรับ ใบประดับรูปไข่ป้อม ยาว 5-10 มม. ขอบหยักเป็นแฉกเล็กๆแหลมๆกลีบรองกลีบดอกไม้มี 3-4 กลีบ หมดจด เกสรผู้ 5-6 อัน. ดอกเพศภรรยา ช่อยาว 6-12 เซนติเมตร ไม่ค่อยแตกแขนง รังไข่มีขน ภายในมี 2 ช่อง ท่อรังไข่ใหญ่. ผล กลม แฝด เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-12 มิลลิเมตร มีนอนูน 2-3 นอ มีเม็ดสีเหลืองๆเหนียวๆปกคลุม. เมล็ด กลม ผิวหยาบคาย.

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นในป่าดงดิบ เหนือระดับน้ำทะเลไม่เกิน 150 ม.
สรรพคุณ : ราก น้ำต้มราก กินเป็นยาลดไข้ แก้ไอเป็นเลือด รับประทานผงรากเพื่อช่วยให้อาเจียน สำหรับคนจับไข้ ต้น น้ำสุกเปลือกต้น รับประทานแก้บิด ใช้เข้าเครื่องยาสำหรับสตรีรับประทานเพื่อช่วยสำหรับการคลอดบุตร ใบ ตำพอกแก้รอยแผลอักเสบ สารสกัดใบมีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะต่อเชื้อ Staphylococcus

45
อื่นๆ / สมุนไพรสอยดาว สรรพคุณ-ประโยชน์
« เมื่อ: มกราคม 25, 2018, 05:58:38 PM »

สมุนไพรสอยดาว
สอยดาว Mallotus paniculatus (Lam.) Muell. Arg.
ชื่อพ้อง M. cochinchinensis Lour.
บางถิ่นเรียกว่า สอยดาว สลัดป้าง (จันทบุรี จังหวัดตราด) สตีตัน (เลย) แสด (ใต้).
ไม้พุ่ม หรือ  ไม้ใหญ่ สูงได้ถึง 20 ม. ยอดอ่อนมีขนสีขาว น้ำตาลอ่อน หรือ น้ำตาล. ใบ เดี่ยว เรียงแบบบันไดเวียนห่างๆรูปไข่ รูปไข่ปนข้าวหลามตัด หรือ สามเหลี่ยม กว้าง 3-22 ซม. ยาว 5-24 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมเป็นหางยาว ครั้งคราวเป็นแฉกแหลม 3 แฉก ขอบใบเรียบ หรือ หยักเป็นคลื่นห่างๆโคนใบกลม สอบมนๆโคนสุดมีต่อมใหญ่ 1 คู่ อยู่ข้างบน ด้านล่างมีขนรูปดาวสั้นๆหนาแน่น เส้นกิ่งก้านสาขาใบมี 5-8 คู่ เส้นใบย่อยเรียงเป็นขั้นบันได ตามเส้นใบ และก็ก้านใบ มีขนสีน้ำตาลอ่อน ก้านใบยาว 3-18 ซม. ดอก ออกเป็นช่อที่ยอด รวมทั้งตามง่ามใบ ยาว 7-35 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาลปกคลุม มีทั้งยังดอกเพศผู้ ดอกเพศภรรยา และก็ดอกบริบูรณ์เพศ. ดอกเพศผู้ ก้านดอกยาว 1.5-2.5 มิลลิเมตร [url=http://www.disthai.com/]สมุนไพร[/url] ดอกกลม เล็ก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตร กลีบ รูปไข่ 3-4 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน ยาว 2.5-2.7 มิลลิเมตร เกสรผู้มี 50-60 อัน. ดอกเพศเมีย ก้านดอกยาว 0.5-1 มม. กลีบติดกันคล้ายรูประฆัง ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาว 2.5-2.7 มิลลิเมตร รังไข่มี 3 ช่อง ปลายท่อรังไข่เป็นรูปยาว 2-3 มิลลิเมตร ผล มี 3 พู กว้างราว 7.5 มม. ยาวประมาณ 4.5 มิลลิเมตร มีขนยาว นุ่มปกคลุม. เม็ด รูปไข่ค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตร สีดำ.

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นทั่วไปในป่าดงดิบ หรือ ป่าผลัดใบ.
คุณประโยชน์ : ราก น้ำสุกราก กินเป็นยาบำรุง ข้างหลังการคลอดลูก ตำเป็นยาพอกรวมกับสมุนไพรอื่นๆพอกศีรษะแก้ปวด ต้น น้ำสุกต้น ใช้เป็นยาล้างแผล

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10